Odsjek za pedagogiju

21/06 2021

Javna obrana diplomskoga rada – Škvorc

Javna obrana diplomskoga rada Josipe Škvorc (naslov rada: Uloga obrazovnoga statusa u suradnji obitelji i škole: perspektiva školskoga pedagoga) održat će se u utorak 29. lipnja 2021. godine u 8:30 sati. Virtualna učionica dostupna je na poveznici: https://omega.ffzg.hr/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=289536