Odsjek za pedagogiju

21/07 2021

Obrana diplomskoga rada – Šprajc

Javna obrana diplomskoga rada Saše Šprajc (naslov rada: Reprodukcija rodnih stereotipa kao skriveni kurikulum nastave Tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnim školama u Republici Hrvatskoj ) održat će se u četvrtak 22. srpnja 2021. godine u 10:00 sati. Virtualna učionica dostupna je na poveznici:https://omega.ffzg.hr/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=304554

16/07 2021

Obrana diplomskoga rada – Pleš

Javna obrana diplomskoga rada Matee Pleš (naslov rada: Uloga refleksivnosti u pružanju odgojno-obrazovne podrške učenicima izbjeglicama) održat će se u ponedjeljak 19. srpnja 2021. godine u 10:00 sati. Virtualna učionica dostupna je na poveznici:https://omega.ffzg.hr/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=304429

16/07 2021

Javna obrana diplomskoga rada – Fudurić

Javna obrana diplomskoga rada Danijele Fudurić (naslov rada:Izazovi u radu ravnatelja osnovnih škola tijekom pandemije COVID-19) održat će se u ponedjeljak 19. srpnja 2021. godine u 16:00 sati. Virtualna učionica dostupna je na poveznici:https://omega.ffzg.hr/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=304466

13/07 2021

Obrana diplomskoga rada – Pastuović

Javna obrana diplomskoga rada Cvite Pastuović (naslov rada: Zadovoljstvo učenika srednjih škola nastavom matematike na daljinu) održat će se u ponedjeljak, 19. srpnja s početkom u 14 sati.

13/07 2021

Obrana diplomskoga rada – Repac

Javna obrana diplomskoga rada Natalije Repac (naslov rada: Obrazovanje i kultura nacionalnih manjina u gradu Rijeci) održat će se u ponedjeljak, 19. srpnja 2021. godine u 9:00 sati. Virtualna učionica dostupna je na poveznici: https://omega.ffzg.hr/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=304428.