Odsjek za pedagogiju

12/07 2022

Konzultacije – Ana Širanović

Tijekom srpnja, kolovoza i rujna 2022. godine doc. dr. sc. Ana Širanović konzultacije će održavati u terminima prema dogovoru (javiti se na amarkovi@ffzg.hr).

11/07 2022

Konzultacije – Marija Bartulović

Tijekom srpnja, kolovoza i rujna 2022. godine doc. dr. sc. Marija Bartulović konzultacije će održavati u terminima prema dogovoru. Mole se studenti(ce) da se radi definiranja termina konzultacija jave na mbartulo@ffzg.hr.

11/07 2022

Konzultacije – Barbara Kušević

Tijekom srpnja, kolovoza i rujna 2022. godine doc. dr. sc. Barbara Kušević konzultacije će održavati u terminima prema dogovoru. Mole se studenti(ce) da se radi definiranja termina konzultacija jave na bkusevic@ffzg.hr.

28/06 2022

Obavijest o konzultacijama – Jurčević

U periodu ljetnog ispitnog roka, dr. sc. Ružica Jurčević održavat će konzultacije po dogovoru. Mole se studenti da se za termin konzultacija jave na rjurcevi@ffzg.hr.