Odsjek za pedagogiju

23/03 2021

Stipendije Vlade Slovačke Republike 2021./22.

Slovačka akademsko-informatička agencija (SAIA) i Ministarstvo obrazovanja, znanosti, istraživanja i sporta Slovačke Republike, u sklopu Nacionalnoga stipendijskog programa Slovačke Republike pozivaju na podnošenje molbi za stipendije za studente, studijske istraživačke, predavačke i umjetničke boravke tijekom 2021./22. Nacionalni stipendijski program Slovačke Republike namijenjen je potpori mobilnosti stranih studenata, doktoranda, sveučilišnih profesora, istraživača i umjetnika za boravak […]

10/03 2021

Obrana diplomskoga rada – Štefulj

Javna obrana diplomskoga rada Lane Štefulj (naslov rada: Utiliziranje resursa lokalne zajednice u suradnji školskoga pedagoga s obiteljima) održat će se u ponedjeljak 15. ožujka 2021. godine u 11:00 sati. Virtualna učionica dostupna je na poveznici: https://omega.ffzg.hr/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=279216

03/03 2021

Natječaj za sufinanciranje studentskih projekata za kalendarsku godinu 2021.

Objavljen je Natječaj za sufinanciranje studentskih projekata za kalendarsku godinu 2021. Prijave na natječaj predaju se do zaključno 1. travnja 2021. Detalje o natječaju pogledajte u prilogu. Pravilnik o sufinanciranju projekata studenata, studentskih klubova i studentskih udruga Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dostupan je na stranici Fakulteta.   Tekst natjecaja. Obrazac za prijavu projekata.