Odsjek za pedagogiju

20/03 2019

Terenska nastava i redovna nastava kod dr. sc. Sandre Car i dr. sc. Ante Kolaka

Dana 20. ožujka 2019. (srijeda) dr. Car i dr. Kolak su na terenskoj nastavi u Novoj školi u Samoboru, iz kolegija Alternativne pedagoške ideje i škole i Školska pedagogija, sa studentima druge godine jednopredmetnog preddiplomskog studija. Toga dana neće se održati redovna nastava iz navedenih kolegija niti konzultacije kod dr. Kolaka.

12/03 2019

“Susreti u učionici”: (Poziv na) Otvoreno predavanje Godija Kellera

Klub studenata pedagogije, u suradnji s Institutom za waldorfsku pedagogiju, ugostiti će Godija Kellera, cijenjenog predavača, učitelja, pisca i stručnjaka na području waldorfske pedagogije, koji će na otvorenom predavanju govoriti o izazovima s kojima se u učionici susreću današnji učitelji, o pitanju zašto raste broj djece koja napuštaju školovanje, te o problemu manjka interesa i […]