Odsjek za pedagogiju

09/06 2014

Međunarodni znanstveni kolokvij: Interkulturalno obrazovanje i europske vrijednosti

Odsjek za pedagogiju organizira Međunarodni znanstveni kolokvij: Interkulturalno obrazovanje i europske vrijednosti, 11.-14. lipnja 2014., kao rezultat znanstvenih projekata: Interkulturalno obrazovanje i europske vrijednosti i međunarodnog znanstvenog projekta: Interkulturalni pristup integraciji Roma: Hrvatska-Crna Gora. Na skupu će biti predstavljene dvije znanstvene monografije: Interkulturalno obrazovanje i europske vrijednosti (radovi s projekta) i Novi put-Nevo drom-Nove kalja: Interkulturalni pristup odgoju i obrazovanju Roma u Hrvatskoj, profesora Nevena Hrvatića.