Odsjek za pedagogiju

15/01 2016

Studenti 1. godine preddiplomskog studija i 1. godine diplomskog studija

Studenti prve godine preddiplomskog studija pedagogije i studenti prve godine diplomskog studija pedagogije (4. godina) mole se da budu nazočni u ponedjeljak, 25. 01. 2016. u 15h u sobi A-227 radi održavanja redovne ankete za studente, u vezi nastave kolegija “Povijest i filozofija pedagogije” za 1. godinu, te “Komparativna pedagogija” za 4. godinu.