Odsjek za pedagogiju

08/02 2017

Odsjek za Pedagogiju – Natječaj za demonstratora

Natječaj za demonstratora
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU
Zagreb, 8. veljače 2017.
Raspisuje se NATJEČAJ za dva demonstratora/demonstratorice na Odsjeku za
pedagogiju (na kolegijima Interkulturalizam i obrazovanje i Osnove
interkulturalne pedagogije).

Uvjeti:
1. upisana treća godina preddiplomskog studija
2. prosjek ocjena najmanje 4,5

Molbe s indeksom predaju se u tajništvo Odsjeka do petka, 10. veljače
2017. u 12:00 sati.