Odsjek za pedagogiju

12/09 2017

Odsutnosti zbog službene spriječenosti

Zbog službene spječenosti dr.sc. Edita Slunjski bit će odsutna od 11. do
15. rujna 2017.

Zbog službene spjrečenosti dr.sc. Mirjana Šagud, dr.sc. Marija Bartulović
i dr. sc. Ante Kolak bit će odsutni od 25. do 28. rujna 2017.