Odsjek za pedagogiju

14/02 2018

Teorije odgoja i obrazovanja – ispitni rok 14. 02.

Posljednji zimski ispitni rok iz kolegija Teorije odgoja i obrazovanja,
Partnerstvo obitelji i odgojno-obrazovne ustanove i Obiteljska pedagogija
(doc. dr. sc. Barbara Kušević) održat će se 14. veljače 2018. godine (kako
je i bilo predviđeno) u promijenjenome terminu (13,30 sati u A-227)