Odsjek za pedagogiju

20/03 2019

Terenska nastava i redovna nastava kod dr. sc. Sandre Car i dr. sc. Ante Kolaka

Dana 20. ožujka 2019. (srijeda) dr. Car i dr. Kolak su na terenskoj nastavi u Novoj školi u Samoboru, iz kolegija Alternativne pedagoške ideje i škole i Školska pedagogija, sa studentima druge godine jednopredmetnog preddiplomskog studija. Toga dana neće se održati redovna nastava iz navedenih kolegija niti konzultacije kod dr. Kolaka.