Odsjek za pedagogiju

02/06 2021

Međunarodna studentska konferencija “Sutra dolazi danas”

Klub studenata pedagogije Filozofskog fakulteta u Zagrebu organizira međunarodnu studentsku konferenciju ”Sutra dolazi danas”. Konferencija se trebala održati prošle godine, međutim zbog pandemije COVID-19 morali smo ju odgoditi na nove datume.

Cilj ove Konferencije je povezati se sa drugim studijima pedagogije kako bi se ostvarila međusobna suradnja na studentskim projektima, razmjenjivale inovativne ideje i općenito poticao studentski angažman u vidu znanstveno-istraživačkih ili stvaralačko-kreativnih radova na aktualna pedagogijska pitanja.

Konferencija će se održati 15. i 16. listopada 2021., međutim s obzirom na nepredvidive okolnosti pandemije nismo u mogućnosti trenutno predvidjeti u kojem obliku – uživo ili online. Budući da je primarni plan održati Konferenciju uživo Klub će određenom broju sudionika u tom slučaju osigurati smještaj i obrok. Prednost će imati studenti koji se prijave na aktivno sudjelovanje.

Poziv za prijavu na Konferenciju nalazi se na ovoj poveznici.

Za praćenje aktualnih informacija prilažemo Vam link na Facebook stranicu Konferencije.

Za sve druge upite možete nam se javiti na naš mail: kspfilozofskifakultet@gmail.com.