Odsjek za pedagogiju

09/06 2021

Obrana diplomskoga rada – Burigo

Obrana interdisciplinarnog diplomskoga rada studentice Matee Burigo, naslovljena “Aktivno starenje i potrebe osoba treće životne dobi za obrazovanjem”, održat će se 11. lipnja 2021. (petak) od 10 – 11:30 sati u prostoriji C-201.