Odsjek za pedagogiju

21/07 2021

Obrana diplomskoga rada – Šprajc

Javna obrana diplomskoga rada Saše Šprajc (naslov rada: Reprodukcija rodnih stereotipa kao skriveni kurikulum nastave Tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnim školama u Republici Hrvatskoj ) održat će se u četvrtak 22. srpnja 2021. godine u 10:00 sati. Virtualna učionica dostupna je na poveznici:https://omega.ffzg.hr/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=304554