Odsjek za pedagogiju

14/09 2021

Obrana diplomskoga rada – Rogić

Obrana diplomskog rada Petre Rogić pod naslovom “(Pre)opterećenost učenica baletne škole nastavnim obavezama” održat će se 15. rujna 2021. u 10 sati.