Odsjek za pedagogiju

14/10 2021

Obavijest – Didaktika seminar

Nastava iz seminarskog dijela kolegija Didaktika u ponedjeljak 18. studenog odvijat će se prema prilagođenom i skraćenom rasporedu.

Nastava za jednopremetnu grupu studenata počinje u 9:30 sati a za dvopredmetnu grupu studenata u 10:15 sati.