Odsjek za pedagogiju

01/06 2022

Studenti treće godine na terenskoj nastavi

Od 11. do 12. svibnja 2022. godine organizirana je terenska nastava iz kolegija “Obrazovanje darovitih” i “Metodika rada s učenicima s teškoćama u razvoju”. Terenskom nastavom koja je prvi dan održana u Inkluzivnoj kući Zvono u Belišću, studentice i studenti imali su priliku prvi se put (organizirano) susresti s nevladinom organizacijom iz područja inkluzivnoga obrazovanja (dosad su u okviru kolegija posjećivali redovne škole i specijalizirane centre za odgoj i obrazovanje) te se na taj način neposredno upoznati s nekim od poslova stručnih suradnika pedagoga u području rada učenika s teškoćama koje su specifične za taj dio pedagoške djelatnosti. U razgovoru s predstavnicima udruge te sudjelovanjem s korisnicima u samim aktivnostima detaljnije smo obrazložili i raspravili oblike suradnje s vanjskim ustanovama poput njihove, a koje oni vrlo uspješno i kvalitetno ostvaruju s nizom odgojno-obrazovnih ustanova u obliku partnerstva, volonterstava i suradnje na projektima i aktivnostima (klub mladih, puzzle inclusive, parlaonice, dani društvenih igara, mala škola kuhanja itd.).

Posjetom Centru za autizam u Osijeku koja je realizirana drugi dan terenske nastave studentice i studenti imali su priliku posjetiti jedan  dobro osmišljen i opremljen primjer specijalizirane ustanove za učenike s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj. Tijekom boravka u centru studentice i studenti su imali priliku s ravnateljem, učiteljima-edukacijskim rehabilitatorima i glazboterapeutom detaljno analizirati različite oblike nastavnih prilagodbi, primjerenih programa i vrednovanja rada učenika s poremećajima iz autističnoga spektra, dotaknuti se problematike suradnje među članovima stručnoga tima kao i roditeljima učenika te naposljetku spomenuti mogućnosti usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika u području rada s učenicima s teškoćama u okviru djelatnosti centara poput ovoga.