Odsjek za pedagogiju

11/07 2022

Konzultacije – Marija Bartulović

Tijekom srpnja, kolovoza i rujna 2022. godine doc. dr. sc. Marija Bartulović konzultacije će održavati u terminima prema dogovoru. Mole se studenti(ce) da se radi definiranja termina konzultacija jave na mbartulo@ffzg.hr.