Odsjek za pedagogiju

Dr. sc. Ana Blažević – Simić

 

Katedra
  • Docentica na katedri za sistematsku pedagogiju
Životopis
  • Ana Blažević Simić rođena je 1983. godine u Vinkovcima. Osnovnu školu, kao i opću gimnaziju, završila je u Vinkovcima. 2008. godine diplomirala je pedagogiju i njemački jezik i književnost na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Iste godine izabrana je za znanstvenu novakinju na Katedri za sistematsku pedagogiju Odsjeka za pedagogiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu kao suradnica na projektu „Interkulturalni kurikulum i obrazovanje na manjinskim jezicima“. Od 2009. podine polaznica je doktorskoga studija pedagogije, smjer „Kurikulum suvremenoga odgoja i škole“, na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. 2011./2012. godine bila je suradnica na bilateralnome projektu „Interkulturalni pristup obrazovanju na manjinskim jezicima: Hrvatska-Srbija“. 2012. godine boravila je na Sveučilištu Karl-Franzens u Grazu kao dobitnica stipendije austrijskoga ministarstva znanosti i istraživanja za studente poslijediplomskih studija i mlade znanstvenike. Od 2013./2014. godine suradnica je na bilateralnome projektu „Interkulturalni pristup integraciji Roma: Hrvatska-Crna Gora“ te projektu „Interkulturalno obrazovanje i europske vrijednosti“. Od početka rada na Odsjeku aktivno sudjeluje na brojnim stručnim i znanstvenim konferencijama, kongresima, okruglim stolovima, radionicama i školama u zemlji i inozemstvu. Izvodi nastavu na kolegijima „Osnove pedagogije“, „Domski odgoj“, „Osnove specijalne pedagogije“ i „Metodika rada s učenicima s posebnim potrebama“ te objavljuje stručne i znanstvene radove iz područja sistematske pedagogije, interkulturnoga i inkluzivnoga obrazovanja.
Radovi
Kontakt Tel: 01/4092-168
Fax: 01/4092-880
e-mail: ablazevi@ffzg.hr
Broj sobe: C-204