Odsjek za pedagogiju

Dr. sc. Ana Širanović

 

Katedra
  • Docentica na katedri za sistematsku pedagogiju
Životopis
  • Ana Širanović rođena je 1982. godine u Bihaću. Diplomirala je pedagogiju i engleski jezik i književnost na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2009. godine izabrana je za znanstvenu novakinju na Odsjeku za pedagogiju, kao suradnica na projektu Nove paradigme ranoga odgoja voditeljice prof. dr. sc. Dubravke Maleš. 2016. godine doktorirala je s temom Poštovanje prava djeteta kao pokazatelj kvalitete odnosa učenika i učitelja. U znanstveno-nastavnome radu bavi se pitanjima prava djeteta i participacije djece i mladih u kontekstu odgoja i obrazovanja, interkulturnim obrazovanjem, LGBTIQ (ne)vidljivošću u obrazovanju i obrazovnom inkluzijom djece izbjeglica.
Radovi
Kontakt Tel: 01/4092-211
Fax: 01/4092-880
e-mail: amarkovi@ffzg.hr
Broj sobe: C – 226a