Odsjek za pedagogiju

Dr. sc. Ana Širanović

 

Katedra
  • Docentica na katedri za sistematsku pedagogiju
Životopis
  • Ana Širanović rođena je 1982. godine u Bihaću. 2008. godine diplomirala je pedagogiju i engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2009. godine izabrana je za znanstvenu novakinju na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, kao suradnica na projektu Nove paradigme ranog odgoja voditeljice prof. dr. sc. Dubravke Maleš. Doktorirala je 21. lipnja 2016. godine s temom Poštovanje prava djeteta kao pokazatelj kvalitete odnosa učenika i učitelja. Područja njena interesa su prava djeteta i participacija djece i mladih u kontekstu odgoja i obrazovanja, pedagoški odnos, pedagoško savjetovanje i kritička pedagogija.
Radovi
Kontakt Tel: 01/6120-211
Fax: 01/6156-880
e-mail: amarkovi@ffzg.hr
Broj sobe: C – 226a