Odsjek za pedagogiju

Dr. sc. Ana Širanović

 

Katedra
 • Poslijedoktorandica na katedri za sistematsku pedagogiju
Životopis
 • Ana Širanović rođena je 27. listopada 1982. godine u Bihaću. Osnovnu školu
  polazila je u Bihaću, Labinu i Zagrebu, a maturirala u Zagrebu 2001.
  godine. 2008. godine diplomirala je pedagogiju i engleski jezik i
  književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2009. godine
  izabrana je za znanstvenu novakinju na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog
  fakulteta u Zagrebu, kao suradnica na projektu Nove paradigme ranog odgoja
  voditeljice prof. dr. sc. Dubravke Maleš. Doktorirala je 21. lipnja 2016.
  godine s temom 'Poštovanje prava djeteta kao pokazatelj kvalitete odnosa
  učenika i učitelja'. Područja njezina interesa su prava djeteta, dječja
  participacija, kritička pedagogija i pedagoški odnos.
Radovi
Kontakt Tel: 01/6120-211
Fax: 01/6156-880
e-mail: amarkovi@ffzg.hr
Broj sobe: C – 226a