Odsjek za pedagogiju

Dr. sc. Ante Kolak

 

Katedra
  • Izvanredni profesor na katedri za didaktiku
Životopis
  • Ante Kolak rođen je 1972. u Slavonskom Brodu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Na Učiteljskoj akademiji u Zagrebu 2004. stječe zvanje nastavnika razredne nastave. Studij pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završio je  1998. Magistrirao je 2004. s radnjom “Stavovi roditelja prema suradnji sa školom”. Doktorski rad  ‘Modeli upravljanja nastavnim procesom’ obranio je 2008. pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Vladimira Jurića. Radio kao učitelj razredne nastave u osnovnoj školi, te kao pedagog u srednjoj školi. Bio je stručni suradnik na Učiteljskoj akademiji u Zagrebu u području metodika nastave. Godine 2013., Izabran je za suradničko zvanje i radno mjesto docenta na Katedri za didaktiku na Odsjeku za pedagogiju. Od 2002. godine član je znanstveno-istraživačkih projekata Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu (Metodologija i struktura nacionalnog kurikuluma; Kurikulum socijalnih kompetencija i odnosa u školi,  voditelj  prof. dr. sc. Vlatko Previšić). Od 2004. godine bio je član uredništva za izdavanje udžbenika kao i autor priručnika za učitelje i učenike. Trenutno na  preddiplomskom i diplomskom studiju sudjeluje u realizaciji kolegija ‘Teorije i metodike nastave’, ‘Didaktika’, ‘Školski podsustavi’, ‘Upravljanje i autonomija škole’ i ‘Obrazovanje darovitih’. Autor je znanstvenih i stručnih radova iz područja didaktike, školske pedagogije i obrazovanja darovitih, te mentor studentima diplomskog i poslijediplomskog studija pedagogije. Za uredništvo udžbenika Priroda i društvo na svjetskom sajmu knjiga u Frankfurtu 2010. osvojio je srebrnu medalju za najbolji europski udžbenik u kategoriji udžbenika za niže razrede osnovne škole.
Radovi
Kontakt Tel: 01/4092-169
Fax: 01/4092-880
e-mail: akolak@ffzg.hr
Broj sobe: C – 205