Odsjek za pedagogiju

Dr. sc. Barbara Kušević

 

Katedra
  • Docentica na katedri za sistematsku pedagogiju
Životopis
  • Barbara Kušević rođena je 1984. godine u Zagrebu. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je pedagogiju i hrvatski jezik i književnost 2007. godine, doktorirala u polju pedagogije 2013. godine, a u znanstveno-nastavnome je zvanju docentice od 2016. godine. Do sada je objavila jedan priručnik, nekoliko poglavlja u knjizi i niz znanstvenih i stručnih radova te prezentirala rezultate istraživanja na brojnim konferencijama u zemlji i inozemstvu. Članica je Hrvatskoga pedagogijskog društva. Trenutni znanstveni interes usmjeren je na odnos obitelji i odgojno-obrazovnih ustanova, s posebnim naglaskom na rodnu dimenziju toga procesa, teorijsko artikuliranje različitih pedagogijskih fenomena i kvalitativnu metodologiju pedagogijskih istraživanja.
Radovi
Kontakt Tel: 01/4092-186
Fax: 01/4092-880
e-mail: bkusevic@ffzg.hr
Broj sobe: C – 225