Odsjek za pedagogiju

Dr. sc. Barbara Kušević

 

Katedra
  • Docentica na katedri za sistematsku pedagogiju
Životopis
  • Barbara Kušević rođena je 21. siječnja 1984. godine u Zagrebu. Godine 2007. na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je pedagogiju i hrvatski jezik i književnost. 2008. godine godine upisuje Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij pedagogije. Doktorirala je 2013. godine s temom ‘Odgojne implikacije odgođenoga roditeljstva’. Stručno se usavršavala u modulima Pestalozzi programa Vijeća Europe održanima u Grazu, Parizu i Strasbourgu. Od 2008. godine zaposlena je na Odsjeku za pedagogiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao znanstvena novakinja na projektu ‘Nove paradigme ranog odgoja’, voditeljice prof. dr. sc. Dubravke Maleš.  Sudjeluje u izvođenju nastave na različitim kolegijima na preddiplomskome i diplomskome studiju pedagogije (Obiteljska pedagogija, Partnerstvo obitelji i odgojno-obrazovnih ustanova, Pedagogija cjeloživotnog obrazovanja), kao i u brojnim projektnim aktivnostima. Osobito područje interesa predstavlja joj obiteljska pedagogija, unutar koje je do sada objavila desetak znanstvenih i isto toliko stručnih radova te sudjelovala na nekoliko znanstvenih konferencija održanih u zemlji i inozemstvu.
Radovi
Kontakt Tel: 01/6120-186
Fax: 01/6156-880
e-mail: bkusevic@ffzg.hr
Broj sobe: C – 225