Odsjek za pedagogiju

Dr. sc. Dubravka Maleš

Katedra i poslovi na Odsjeku
  • Redovna profesorica na katedri za sistematsku pedagogiju
  • Voditeljica katedre za sistematsku pedagogiju
  • Zamjenica voditelja doktorskog studija
Životopis
  • Dubravka Maleš rođena je 1952. godine u Zagrebu. Osnovnu i srednju školu završila je u Zagrebu, a studij pedagogije i sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je 1976. godine. Doktorirala je 1983. s temom “Utjecaj odgoja u nepotpunim obiteljima na stavove djece prema ulogama spolova”. Zaposlena je na Odsjeku za pedagogiju od 1976. godine. U cilju stručnog usavršavanja boravila je u Stockholmu (1980.),  St. Petersburgu i Moskvi (1990.), Bergenu (1994.), Soestu (1994.), Tel Avivu (1995.), Los Angelesu, Calabasasu i Washingtonu (1997.) Voditeljica je ili suradnica u projektima, u matičnoj i drugim ustanovama (Odgoj za razvoj, toleranciju i suradnju u dječjim i školskim knjižnicama, Rani razvoj djeteta, Odgoj za razvoj, Promicanje prava djeteta, Odgoj za mir u predškolskim ustanovama, Odgoj za ljudska prava u hrvatskim osnovnim školama  itd.). Voditeljica je znanstvenog projekta ‘Nove paradigme ranog odgoja’ (2007.-2013.). Bila  je pročelnica Odsjeka za pedagogiju (1989.-1991. i 2009.-2011.), prodekanica za znanost na Pedagogijskim znanostima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1994.-1998.). Zamjenica je voditelja Poslijediplomskog doktorskog studija. Od 2002.-2005. g. glavna je i odgovorna urednica znanstvenog časopisa Napredak, inicijator je pokretanja i glavna urednica stručno-znanstvenog časopisa Dijete i društvo  (1999. do danas) te glavna urednica stručnog časopisa Zrno (od 1994. do danas). Utemeljiteljica je i nositeljica kolegija: Obiteljska pedagogija, Partnerstvo obitelji i odgojno obrazovne ustanove, Pedagoško savjetovanje i profesionalna orijentacija, te Prava djeteta u odgoju i obrazovanju. Autor je ili koautor 9 knjiga (od kojih su tri objavljene na engleskom jeziku) te više od 80 znanstvenih i stručnih radova. Dobitnica je nagrade “Kata Pejnović” (1990.) za rad na unapređivanju obiteljskog odgoja, godišnje “Nagrade Ivana Filipovića” za 1994. godinu za rad na unapređivanju pedagoške teorije i prakse, te Nagrade za unapređivanje prava djeteta u kategoriji nagrade za životno djelo.
Radovi
Kontakt Tel: 01/6120-186
Fax: 01/6156-880
e-mail: dubravka.males@zg.htnet.hr
Broj sobe: C – 225