Odsjek za pedagogiju

Dr. sc. Mirjana Šagud

Katedra
  • Izvanredna profesorica na Centru za obrazovanje nastavnika i Odsjeku za pedagogiju
  • Voditeljica katedre za predškolsku pedagogiju Odsjeka za pedagogiju
Životopis
  • Mirjana Šagud rođena je 24. studenoga 1957. godine u Čakovcu gdje je završila osnovnu školu, gimnaziju i Pedagošku akademiju. Godine l982. diplomirala je  na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu studij pedagogije. Na istom fakultetu magistrirala je godine l991. iz područja pedagogije, obranom magistarskog rada pod nazivom “Postupci odgajatelja u razvijanju i bogaćenju simboličke igre”. Doktorirala je 3. svibnja 2006. godine disertacijom “Odgajatelj kao refleksivni praktičar”. Od l982. godine radila je kao znanstveni asistent pri Pedagogijskim znanostima Filozofskog fakulteta, a od 1998. godine na Visokoj učiteljskoj školi u Petrinji gdje je bila na dužnosti dekanice. Od 2001. godine predsjednica je Državnog povjerenstava za polaganje stručnih ispita odgojitelja. Od 2008. godine zaposlena je na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 23. rujna 2013. godine izabrana je u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika te u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora. Od 2006. godine suradnica je na znanstvenom projektu “Nove paradigme ranog odgoja”, a od 2013. godine na bilateralnom znanstvenom projektu  “Interkulturalni pristup integraciji Roma: Hrvatska-Crna Gora”. Voditeljica je akcijskih istraživanja usmjerenih na unapređivanje prakse u nekoliko zagrebačkih dječjih vrtića. Autorica je dviju znanstvenih knjiga – “Odgajatelj u dječjoj igri” i “Odgajatelj kao refleksivni praktičar”, tridesetak znanstvenih radova u časopisima i zbornicima sa stručno-znanstvenih skupova, te više desetaka stručnih radova. Aktivno je sudjelovala na mnogim domaćim i međunarodnim stručno-znanstvenim skupovima i održala brojna predavanja.
Radovi
Kontakt Tel: 01/4092-185
Fax: 01/4092-880
e-mail: msagud@ffzg.hr
Broj sobe: A – 004