Odsjek za pedagogiju

Dr. sc. Neven Hrvatić

Katedra
 • Redovni profesor na katedri za sistematsku pedagogiju
Životopis
 • Neven Hrvatić rođen je 8. svibnja 1960. u Pitomači. Diplomirao je pedagogiju 1983. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirao 2007. s temom: „Odgoj i izobrazba Roma u Hrvatskoj”. Od 1992. godine djelatnik je Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Odsjek za pedagogiju: asistent, viši asistent (1999.), docent (2001.), izvanredni profesor (2006.), redoviti profesor (2010.), redoviti profesor u trajnom zvanju (2016.).

  Voditelj je znanstvenih projekata: „Romi u Hrvatskoj“, „Kurikulum studija pedagogije“, „Društveni i razvojni položaj Roma u Hrvatskoj“. 2007.-2013. „Interkulturalni kurikulum i obrazovanje na manjinskim jezicima” (MZOS). 2011.-2012. „Interkulturalni odnosi i obrazovanje na manjinskim jezicima: Hrvatska-Srbija“ (MZOS). 2013.-2014. „Interkulturalni pristup integraciji Roma: Hrvatska-Crna Gora“ (MZOS). 2013.-2014. „Interkulturalno obrazovanje i europske vrijednosti“ (Sveučilište u Zagrebu), 2014. „Interkulturalne kompetencije i europske vrijednosti“ (Sveučilište u Zagrebu), 2015. „Obrazovanje na manjinskim jezicima i europske vrijednosti“ (Sveučilište u Zagrebu), 2016. Obrazovanje na manjinskim jezicima, interkulturalne kompetencije i europske vrijednosti (Sveučilište u Zagrebu), 2017. Interkulturalni kurikulum i europske vrijednosti (Sveučilište u Zagrebu), 2017.-2018. Interkulturalne kompetencije i europske vrijednosti: Hrvatska-Crna Gora (MZO).

  Područja nastavnog rada: Osnove pedagogije, Osnove specijalne pedagogije, Domski odgoj, Interkulturalni kurikulum, Pedagoška resocijalizacija. Gostujući je profesor na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti u Mostaru od 2008., na kolegijima: Metodika rada školskog pedagoga, Domska pedagogija, Socijalna pedagogija, Pedagoška resocijalizacija i doktorskom studiju pedagogije: Pedagoška resocijalizacija i Interkulturalna pedagogija. Na PMF-u u Zagrebu na kolegiju: Metodika rada s učenicima s posebnim potrebama. Na doktorskom studiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu nositelj je kolegija Interkulturalni kurikulum. Mentor je više od 200 diplomskih, 11 magistarskih i 9 doktorskih radova, sudjelovao je na više od 50 znanstvenih skupova i objavio 80 znanstvenih i stručnih radova. Predsjednik je Hrvatskog pedagogijskog društva u razdoblju 2009-2012. 

  Član je Odbora za pastoral Roma-Hrvatske biskupske konferencije od 1994. godine do danas.

  Član je Matičnog odbora za područje društvenih znanosti – polja pedagogije, logopedije, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti i kineziologije od 2017. godine.

  Dobitnik je: Godišnje nagrade Fonda Boža Tvrtković iz Bjelovara – 1991. godina; Državne nagrade Ivan Filipović za visoko školstvo – 2007. godina; Državne nagrade za znanost (u području društvenih znanosti) – 2010. godina; Zahvalnice za uspješnu suradnju, zalaganje i osobit doprinos svestranom razvoju Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru – 2012. godina; Srebrne plakete – Grb općine Pitomača za trajni doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitka znanosti i obrazovanja te promidžbu Općine Pitomača – 2012. godina; Zahvalnice za osobiti doprinos i podršku razvoju Studija pedagogije, Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru – 2015. godina.

Radovi
Kontakt Tel: 01/6120-168
Fax: 01/6156-880
e-mail: nhrvatic@ffzg.hr
Broj sobe: C – 204