Odsjek za pedagogiju

Dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš

Katedra
  • Redovna profesorica na katedri za sistematsku pedagogiju
Životopis
  • Vedrana Spajić-Vrkaš rođena je 1955. godine u Trogiru. Osnovnu i srednju školu završila je u Makarskoj. 1977. godine diplomirala je pedagogiju i engleski jezik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 1985. godine doktorirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu temom “Utjecaj odgoja i obrazovanja u području likovnih umjetnosti na vrednovanje likovnog djela”. Zaposlena je kao redovita profesorica u trajnom zvanju na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nositeljica je kolegija ‘Antropologija odgoja i obrazovanja’, ‘Interkulturalizam i obrazovanje’, ‘Kritičke teorije obrazovanja’, ‘Obrazovanje za ljudska prava i građanstvo’, ‘Međunarodno obrazovanje’ i ‘Europsko obrazovanje’. Redovito predaje i na Studiju za antropologiju na matičnom fakultetu i na Sveučilištu u Mostaru. U različitim razdobljima bila je predavač na nekoliko sveučilišta u svijetu, a recentno je sudjelovala u europskom programu MA in Migration and Intercultural Relations pod vodstvom Sveučilišta u Stavangeru. Godinama predaje i u CIVITAS BiH programu izobrazbe nastavnika demokracije i ljudskih prava Bosne i Hercegovine. Kontinuirano se bavi istraživanjima odnosa između obrazovanja i kulture, no zadnjih godina uglavnom vodi ili sudjeluje u domaćim, regionalnim i europskim projektima u području odgoja i obrazovanja za ljudska prava i građanstvo. Na poziv je sudjelovala na više desetaka međunarodnih skupova, a recentno je rezultate svojih istraživanja predstavila na svjetskim skupovima u Kini, Indiji i Švedskoj. Koautorica je važećeg Nacionalnog programa za mlade, Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje ljudskih prava te Kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja. Na hrvatskom i drugim svjetskim i manjim europskim jezicima samostalno je ili u koautorstvu objavila stotinjak znanstvenih i stručnih radova te tridesetak knjiga, a recentno desetak članaka i četiri istraživačka izvještaja/monografije: Demokracija i ljudska prava u BiH, Prava osoba starije životne dobi u Gradu Zagrebu, Demokracija i ljudska prava u osnovnim školama: teorija i praksa i Rezultati eksperimentalne provedbe kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja.
Radovi
Kontakt Tel: 01/6120-165
Fax: 01/6156-880
e-mail: vedrana.spajicvrkas@xnet.hr
Broj sobe: C – 226