Odsjek za pedagogiju

Iva Batur

Katedra
  • Asistentica na katedri za predškolsku pedagogiju
Životopis
  • Iva Batur (rođ. Debeljak) rođena je 8. kolovoza 1990. godine u Zagrebu. Godine 2014. diplomirala je pedagogiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2018. godine upisuje Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij pedagogije.
    Od 2014. do 2018. godine radila je kao stručni suradnik pedagog u dječjem vrtiću.
    o Od 2018. godine zaposlena je na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao asistentica na katedri za predškolsku pedagogiju voditeljice prof. dr. sc. Edite Slunjski. Sudjeluje u izvođenju seminara kolegija na preddiplomskome i diplomskome studiju pedagogije (Pedagogija ranog djetinjstva, Kurikulum ranog odgoja). Osobito područje interesa joj je rani i predškolski odgoj i obrazovanje, odnosno predškolska pedagogija
Radovi
Kontakt Tel: 01/4092-185
Fax: 01/4092-880
e-mail: idebelja@ffzg.hr
Broj sobe: C – 224