Odsjek za pedagogiju

Dr. sc. Ivan Markić

 

Katedra
  • Docent na katedri za didaktiku
Životopis
  • Ivan Markić rođen je 12. rujna 1984. godine u Zadru. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Zadru. 2007. godine diplomirao je pedagogiju i povijest na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zadru, a poslijediplomski doktorski studij pedagogije upisao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2008. Primljen je na radno mjesto znanstvenog novaka na na projektu Kurikulum socijalnih kompetencija i odnosa u školi, na Katedri za didaktiku Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Suradnik je na projektu ‘Kurikulum socijalnih kompetencija i odnosa u školi’ pod voditeljstvom prof. dr. sc. Vlatka Previšića. Suradnik je u nastavi na kolegijima ‘Didaktičke teorije’ i ‘Školski podsustavi’, a ranije je bio suradnik na kolegijima ‘Teorije kurikuluma’ te ‘Alternativne pedagoške ideje i škole’. Područja interesa, unutar kojih objavljuje radove i sudjeluje na skupovima su didaktika, teorije kurikuluma i školska pedagogija.
Radovi
Kontakt Tel: 01/4092-169
Fax: 01/4092-880
e-mail: imarkic@ffzg.hr
Broj sobe: C – 205