Odsjek za pedagogiju

Ružica Jurčević

Katedra
  • Asistentica na katedri za sistematsku pedagogiju
Životopis
  • Ružica Jurčević rođena je 1986. u Sisku. Magistrirala je pedagogiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2011. godine. 2012. godine upisala je poslijediplomski doktorski studij pedagogije na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta, smjer “Kurikulum suvremenog odgoja i škole”. Od 2012. do 2016. godine radila je u osnovnim i srednjim školama kao pedagoginja, a 2016. godine zaposlila se u Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, gdje je već nakon dvije godine rada postala voditeljica Odsjeka za međunarodnu suradnju. Tijekom rada u Agenciji vršila je funkciju voditeljice dva projekta koji su bili financirani iz Europskog socijalnog fonda: „Promocija cjeloživotnog učenja“ i „Modernizacija stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta“. Istovremeno je vodila i projekt „EQAVET NRP“, financiran iz Erasmus+ programa potpore. U okviru rada u Agenciji sudjelovala je u Nadzornom odboru ETF-a (European Training Foundation) kao predstavnica Hrvatske. Od 2019. godine zaposlena je kao asistentica prof. dr. sc. Vedrane Spajić-Vrkaš, gdje sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija “Međunarodno obrazovanje”, “Europsko obrazovanje” i “Politike obrazovanja”.
    Sudjelovala je u brojim lokalnim, nacionalnim i međunarodnim aktivnostima i inicijativama, poput Ljetne akademije EU, programa „Leadership Development Program: South East Europe and EU”, UN Akademije, Škole socijalnog rada na Inter University Centre Dubrovnik (IUC) i sl. Bila je članica nekoliko stručnih radnih skupina vezanih uz cjeloživotno učenje i stručno usavršavanje nastavnika. Trenutno obnaša funkciju članice Nadzornog odbora Hrvatskog društva za Ujedinjene narode. Objavila je i izlagala nekoliko radova iz pedagogije i širih područja, a posebno se ističu radovi vezani uz tematiku obrazovanja, humanizma i neoliberalizma.
Radovi
Kontakt Tel: 01/6120-165
Fax: 01/6156-880
e-mail: rjurcevic@gmail.com
Broj sobe: C – 226