Odsjek za pedagogiju

Dr. sc. Ružica Jurčević

Katedra
  • Asistentica na katedri za sistematsku pedagogiju
Životopis
  • Ružica Jurčević rođena je 1986. u Sisku. Opću gimnaziju završila je u Petrinji, a diplomski studij pedagogije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2011. godine. Doktorirala je 2019. godine na Odsjeku za pedagogiju Sveučilišta u Zagrebu na temu “Suvremeno sveučilište između humanističkih ideala i tržišnih interesa”, pod mentorstvom prof. dr. sc. Vedrane Spajić-Vrkaš. Od 2012. godine radila je kao pedagoginja u nekoliko škola. Od 2016. godine zaposlena je u Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih kao voditeljica Odsjeka za međunarodnu suradnju. Tijekom rada u Agenciji bila je projektni voditelj projekata financiranih iz Europskog socijalnog fonda i Erasmus+ programa potpore („Promocija cjeloživotnog učenja“; „Modernizacija stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta; „EQAVET NRP“). U okviru rada u Agenciji sudjelovala je u Nadzornom odboru Zaklade za obrazovanje i osposobljavanje (eng. Education and Training Foundation) te je bila članica nekoliko stručnih radnih skupina vezanih uz cjeloživotno učenje i stručno usavršavanje nastavnika. Od 2019. godine zaposlena je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Odsjeku za pedagogiju, kao asistentica prof. dr. sc. Vedrane Spajić-Vrkaš, gdje sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija “Međunarodno obrazovanje”, “Europsko obrazovanje” i “Politike obrazovanja”. Sudjelovala je u brojim lokalnim, nacionalnim i međunarodnim aktivnostima i inicijativama, poput Ljetne akademije Europske unije, Programa „Leadership Development Program: South East Europe and EU”, UN Akademije, Škole socijalnog rada Inter University Centre Dubrovnik (IUC), UNESCO MOST Winter School, ARQUS Research foruma i dr. Dobitnica je stipendije “Education without borders” i IAFOR nagrade. Od 2019. do 2022. obnašala je funkciju potpredsjednice Hrvatskog društva za Ujedinjene narode. Aktivna je članica Hrvatskog pedagogijskog društva, Hrvatskog filozofskog društva i Hrvatskog udruženja za obrazovna istraživanja. Područja njezinog interesa su međunarodno obrazovanje, obrazovne politike, neoliberalne ideologije, humanističko obrazovanje, globalne kompetencije, europski pristupi obrazovanju, cjeloživotno učenje, održivi razvoj, mobilnost.
Radovi
Kontakt Tel: 01/4092-165
Fax: 01/4092-880
e-mail: rjurcevi@ffzg.hr
Broj sobe: C – 226