Odsjek za pedagogiju

Dr. sc. Sandra Car

 

Katedra
  • Docentica na katedri za sistematsku pedagogiju
Životopis
  • Sandra Car (djev. Citković) rođena je 20. srpnja 1978. godine u Zagrebu. Osnovnu školu i Gimnaziju završila je u Požegi. Diplomirala je pedagogiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2001.), a doktorirala je na Odsjeku za pedagogiju 2014. godine. U razdoblju od 2004.-2005. bila na usavršavnje engleskog jezika u Cambridgeu, Velika Britanija gdje stječe međunarodno priznatu diplomu CAE. Nakon diplomiranja, zapošljava se kao stručni suradnik u Odjelu za djecu i mlade tadašnjeg Državnog zavoda za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži (kasnije Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti). Istovremeno obnaša funkciju tajnice Povjerenstva Vlade RH za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladih (2002.-2004.). Nakon odrađenog pripravničkog staža položila Državni stručni ispit (2004.). 2005. se zapošljava kao stručni suradnik – pedagog u tri gradska dječja vrtića u Zagrebu u ukupnom trajanju od godine dana. Godine 2006. zapošljava se kao znanstveni novak na projektu ‘Metodologija i struktura nacionalnog kurikuluma’ te potom na projektu ‘Kurikulum socijalnih kompetencija i odnosa u školi’ (od 2007.), oba pod vodstvom prof. dr. sc. Vlatka Previšića na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Iste godine (2006.) upisuje poslijediplomski doktorski studij pedagogije. Od 2008.-2009. sudjeluje na projektu ‘Media Literacy Based on Human Rights’ u organizaciji Vijeća Europe. Aktivno sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima te radi kao stručni suradnik na projektima Ministarstva socijalne politike i mladih. Na Odsjeku za pedagogiju radi kao asistent u nastavi preddiplomskog i diplomskog studija na kolegijima Pedagogija adolescencije, Osnove socijalne pedagogije, Pedagogija slobodnog vremena i Alternativne pedagoške ideje i škole.
Radovi
Kontakt Tel: 01/6120-169
Fax: 01/6156-880
e-mail: sandra8car@gmail.com
Broj sobe: C – 205