Odsjek za pedagogiju

Zoran Horvat

 

Katedra
  • Asistent na katedri za sistematsku pedagogiju
Životopis
  • Zoran Horvat rođen je 23. kolovoza 1986. godine u Varaždinu. Osnovnu školu i prirodoslovno-matematičku gimnaziju završio je u Varaždinu. Studij matematike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu završio je 2011. godine, te je stekao titulu magistra edukacije matematike. 2012. godine upisao je poslijediplomski doktorski studij pedagogije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2011. do 2018. godine radio je kao nastavnik matematike u srednjoj školi. Od 2016. godine radio je kao vanjski suradnik Centra za obrazovanje nastavnika, a od 2017. godine na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2018. godine zaposlen je na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na katedri za sistematsku pedagogiju. Područja njegova interesa su: didaktika i metodika nastave matematike, statistika i metodologija pedagogijskih istraživanja i teorije kurikuluma.
Radovi
Kontakt Tel: 01/6120-211
Fax: 01/6156-880
e-mail: zohorvat@ffzg.hr
Broj sobe: C – 226a