Odsjek za pedagogiju

Doktorirali

 

 • Smiljana Zrilić, 05. 07. 2007.
 • Koraljka Posavec, 22. 11. 2007.
 • Siniša Opić, 10. 12. 2007.
 • Vesna Buljubašić-Kuzmanović, 17. 04. 2008.
 • Snježana Dobrota, 10. 07. 2008.
 • Ante Kolak, 18. 11. 2008.
 • Branko Bognar, 12. 12. 2008.
 • Anka Jurčević-Lozančić, 18. 12. 2008.
 • Marija Sablić, 16. 06. 2009.
 • Renata Čepić, 23. 06. 2009.
 • Nevenka Modrić, 07. 10. 2009.
 • Esmeralda Sunko, 26. 01. 2010.
 • Jasmina Vrkić Dimić, 28. 01. 2010.
 • Rozana Petani, 08. 09. 2010.
 • Sabina Vidulin Orbanić, 22. 11. 2010.
 • Mladen Mavar, 21. 03. 2011.
 • Tonća Jukić, 16. 05. 2011.
 • Majda Naji, 19. 05. 2011.
 • Ante Žužul, 29. 06. 2011.
 • Davor Mikas, 30. 06. 2011.
 • Marijan Franjčić, 18. 07. 2011.
 • Goran Livazović, 19. 07. 2011.
 • Vesna Bedeković, 09. 12. 2011.
 • Miroslav Bagarić, 12. 03. 2012.
 • Marina Diković, 02. 04. 2012.
 • Marjan Ninčević, 12. 04. 2012.
 • Stjepan Kovačević, 11. 06. 2012.
 • Zvonimir Komar, 19. 06. 2012.
 • Marina Đuranović, 18. 07. 2012.
 • Siniša Kušić, 23. 07. 2012.
 • Arlin Gobo, 23. 07. 2012.
 • Tamara Kisovar-Ivanda 30. 10. 2012.
 • Renata Jukić, 09. 01. 2013.
 • Dijana Drandić, 15. 03. 2013.
 • Morana Koludrović, 15. 03. 2013.
 • Višnja Perin, 18. 03. 2013.
 • Snježana Dubovicki, 09. 05. 2013.
 • Marija Buterin, 17. 05. 2013.
 • Mirela Tolić, 29. 05. 2013.
 • Vesna Gajger, 07. 06. 2013.
 • Daliborka Luketić, 19. 07. 2013.
 • Marija Bartulović, 28. 08. 2013.
 • Matilda Karamatić Brčić, 30. 08. 2013.
 • Violeta Valjan Vukić, 10. 10. 2013.
 • Alena Letina, 11. 10. 2013.
 • Barbara Kušević, 11. 12. 2013.
 • Sandra Car, 27. 02. 2014.