Odsjek za pedagogiju

Dokumenti Odsjeka

Plan i program studija, odluke i pravilnici

 

Potvrde i obrasci za studente

 

Kriteriji za upis na jednopredmetni/dvopredmetni diplomski studij pedagogije

 

Povjerenstvo za etičnost u pedagogijskim istraživanjima

Povjerenstvo čine:

  • dr. sc. Ana Blažević-Simić, doc., predsjednica
  • dr. sc. Zoran Horvat, član
  • dr. sc. Ružica Jurčević, članica

U svrhu izdavanja suglasnosti Povjerenstva za etičnost pedagogijskih istraživanja za provođenje istraživanja, svim članovima Povjerenstva potrebno je u elektroničkom obliku (.pdf) dostaviti sljedeće dokumente:

  • Ispunjen Obrazac za prijavu istraživanja
  • Instrumente i protokole koji će se koristiti u istraživanju (ako oni u ovoj fazi već postoje)
  • Informativno pismo za ispitanike u kojemu će biti jasno navedene sve potrebne informacije o istraživanju: svrha, cilj, postupak provedbe istraživanja, garancija anonimnosti i dobrovoljnosti uz naznaku načina pohranjivanja i čuvanja podataka dobivenih od ispitanika, garancija mogućnosti odustajanja od istraživanja u bilo kojemu trenutku, kome i kako se ispitanici mogu obratiti s pitanjima vezanima za istraživanje, njegovo provođenje i njegove rezultate, itd.
  • Nacrt dokumenta pristanka, ako je od ispitanika potrebno i predviđeno tražiti pismeni pristanak – svojim potpisom na tome dokumentu ispitanik daje svoj obaviješteni pristanak nakon što je prethodno u informativnome pismu pročitao i razumio sve informacije o istraživanju.

Upute za prijavu istraživanja Povjerenstvu

Prijedlog suglasnosti ispitanika za sudjelovanje u istraživanju