Odsjek za pedagogiju

Nastavnici

IME I PREZIMETERMIN KONZULTACIJASOBA
Dr. sc. Marija Bartulović, doc. Ponedjeljak, 12:00 - 14:00h
Po dogovoru
C-225
Dr. sc. Ana Blažević Simić, doc.Utorak, 14:00 - 15:00h
Četvrtak, 14:00 - 15:00h
C-204
Iva Batur, asistenticaRodiljni dopustC-224
Dr. sc. Zoran Horvat, asistentSrijeda, 9:00 - 11:00hC-226a
Dr. sc. Ružica Jurčević, asistenticaČetvrtak, 12:00 - 14:00h
OSIM 24. ožujka
Po dogovoru
C-226
Dr. sc. Ante Kolak, izv. prof.Srijeda, 9:00 - 10:00h
Po dogovoru
C-205
Dr. sc. Zvonimir Komar, izv. prof.C-226
Dr. sc. Barbara Kušević, doc.Petak, 15:30 - 17:30h
Po dogovoru
C-225
Dr. sc. Ivan Markić, doc.Utorak, 14:00 - 15:00h
Po dogovoru
C-205
Dr. sc. Edita Slunjski, red. prof.C-224
Dr. sc. Ana Širanović, doc.Četvrtak, 9:30 - 10:30h
Petak, 14:30 - 15:30h
C-226a
Dr. sc. Mirjana Šagud, red. prof. Četvrtak, 14:30 -15:30hA-310
Dorijan Vahtar, asistent Po dogovoruC-204

VANJSKI SURADNICI (abecednim redom):

 • dr. sc. Štefka Batinić
 • doc. dr. sc. Maja Brust Nemet
 • doc. dr. sc. Aleksandra Huić
 • dr. sc. Vilmica Kapac
 • Tihana Kokanović
 • izv. prof. dr. sc. Goran Livazović
 • Iva Lizović
 • prof. dr. sc. Siniša Opić
 • izv. prof. dr. sc. Rozana Petani
 • Vanja Praznik
 • prof. dr. sc. Igor Radeka
 • dr. sc. Petar Smontara
 • prof. dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš
 • Mara Stojanac
 • Marija Sučević
 • prof. dr. sc. Sofija Vrcelj