Opće informacije i ustroj | Odsjek za pedagogiju

Odsjek za pedagogiju

Opće informacije i ustroj

Pročelnica: dr. sc. Edita Slunjski, izv. prof.

Zamjenik pročelnice: dr. sc. Zvonimir Komar, doc.

Preddiplomski/diplomski studij pedagogije
Poslijediplomski doktorski studij pedagogije
Zavod za pedagogiju
Kontakti


PREDDIPLOMSKI/DIPLOMSKI STUDIJ PEDAGOGIJE

Katedre:

NAZIV KATEDRE VODITELJI
Katedra za sistematsku pedagogiju Dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš, red. prof.
Katedra za didaktiku Dr. sc. Marko Palekčić, red. prof.; Dr. sc. Ante Kolak, doc.
Katedra za povijest pedagogije Dr. sc. Koraljka Posavec, doc.
Katedra za predškolsku pedagogiju Dr. sc. Edita Slunjski, izv. prof.
Katedra za andragogiju /

Na Odsjeku za pedagogiju realizira se jednopredmetni i dvopredmetni preddiplomski i diplomski studij pedagogije.

Preddiplomski (i diplomski) studij pedagogije organiziran je kao jednopredmetni (glavni studij/program, major) i dvopredmetni (pedagogija kao glavni studij/program uz drugi ravnopravni, preddiplomski glavni program na Filozofskom fakultetu, double major).

Studij pedagogije traje: 5 godina (3 + 2) / 10 semestara /dva obrazovna ciklusa
preddiplomski studij: 3 godine/6 semestara
diplomski studij: 2 godine/4 semestra)

Uvjeti upisa na studij: završeno četverogodšnje srednje obrazovanje i razredbeni ispit.

Završetkom prediplomskog studija pedagogije (180 ECTS bodova) stjeće se akademski naziv:

prvostupnik/prvostupnica (baccalaurea/baccalaureus) društvenih znanosti – smjer pedagogija

Završetkom diplomskog studija pedagogije (300 ECTS bodova) stječe se akademski naziv:

magistar pedagogije – nastavnčki smjer
magistar pedagogije – opći/istraživački smjer


POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ PEDAGOGIJE

Voditeljica: dr. sc. Mirjana Šagud, izv. prof.

 

 

Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij pedagogije završava nakon što je student izvršio predviđene studijske obveze, prikupio 180 ECTS bodova, izradom i javnom obranom znanstvenog doktorskog rada (disertacije).Doktorski studij pedagogije predviđen je u trajanju od tri godine, a koncipiran je tako da se može studirati uz puni angažman “full-time” (redoviti studenti) ili studij s dijelom radnog vremena “part-time” u dvostruko duljem trajanju.

Nakon poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija pedagogije stječe se akademski stupanj doktora znanosti (dr. sc.) u području društvenih znanosti, polje odgojnih znanosti, u grani pedagogija.

ECTS KOORDINATORICA ODSJEKA ZA PEDAGOGIJU

ECTS koordinatorica: dr. sc. Ana Širanović
e-mail: mobilnost-ped@ffzg.hr
zamjenica: dr. sc. Ana Blažević Simić

ISVU KOORDINATOR ODSJEKA ZA PEDAGOGIJU

ISVU koordinator: dr. sc. Zvonimir Komar
e-mail: zkomar@ffzg.hr


ZAVOD ZA PEDAGOGIJU

Predstojnik: doc. dr. sc. Zvonimir Komar

Zavod za pedagogiju je znanstveno-istraživačka jedinica Odsjeka za pedagogiju.
Uz znanstveni program i znanstvene projekte koji se realiziraju uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH, izdavačku djelatnost i organizaciju znanstvenih skupova, Zavod za pedagogiju realizira i druga znanstvena istraživanja iz područja pedagogije, odgoja i obrazovanja.


KONTAKT

Filozofski fakultet Zagreb
Odsjek za pedagogiju
Ivana Lučića 3
10000 Zagreb

Pročelnica:
Soba C-224
Prof. dr. sc. Edita Slunjski
Telefon: ++ 385 1 6120-185
E-mail:  eslunjsk@ffzg.hr

Tajništvo
Soba C-203
Radi svaki dan od 8 do 15 sati
Administrator: Gordana Cota
Telefon: ++ 385 1 6120-167
Faks: ++ 385 1 6156-880
E-mail: gcota@ffzg.hr