Odsjek za pedagogiju

Opće informacije i ustroj

Pročelnik: dr. sc. Zvonimir Komar, doc.

Zamjenica pročelnika: dr. sc. Marija Bartulović, doc.

Preddiplomski/diplomski studij pedagogije
Poslijediplomski doktorski studij pedagogije
Zavod za pedagogiju
Kontakti

 

NAZIV KATEDRE
PREDSTOJNICI
Katedra za sistematsku pedagogiju Dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš, red. prof.
Katedra za didaktiku Dr. sc. Ante Kolak, izv. prof.
Katedra za predškolsku pedagogiju Dr. sc. Edita Slunjski, red. prof.
Katedra za andragogiju


PREDDIPLOMSKI/DIPLOMSKI STUDIJ PEDAGOGIJE

Na Odsjeku za pedagogiju realizira se jednopredmetni i dvopredmetni preddiplomski i diplomski studij pedagogije.

Preddiplomski (i diplomski) studij pedagogije organiziran je kao jednopredmetni (glavni studij/program, major) i dvopredmetni (pedagogija kao glavni studij/program uz drugi ravnopravni, preddiplomski glavni program na Filozofskom fakultetu, double major).

Studij pedagogije traje: 5 godina (3 + 2) / 10 semestara /dva obrazovna ciklusa
preddiplomski studij: 3 godine/6 semestara
diplomski studij: 2 godine/4 semestra)

Uvjeti upisa na studij: završeno četverogodšnje srednje obrazovanje i razredbeni ispit.

Završetkom prediplomskog studija pedagogije (180 ECTS bodova) stjeće se akademski naziv:

prvostupnik/prvostupnica (baccalaurea/baccalaureus) društvenih znanosti – smjer pedagogija

Završetkom diplomskog studija pedagogije (300 ECTS bodova) stječe se akademski naziv:

magistar pedagogije – nastavnički smjer
magistar pedagogije – opći/istraživački smjer