Odsjek za pedagogiju

Opće informacije i ustroj

Pročelnica: dr. sc. Edita Slunjski, red. prof.

Zamjenik pročelnice: dr. sc. Zvonimir Komar, doc.

Preddiplomski/diplomski studij pedagogije
Poslijediplomski doktorski studij pedagogije
Zavod za pedagogiju
Kontakti


PREDDIPLOMSKI/DIPLOMSKI STUDIJ PEDAGOGIJE

Katedre:

NAZIV KATEDRE VODITELJI
Katedra za sistematsku pedagogiju Dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš, red. prof.
Katedra za didaktiku Dr. sc. Ante Kolak, doc.
Katedra za povijest pedagogije
Katedra za predškolsku pedagogiju Dr. sc. Edita Slunjski, red. prof.
Katedra za andragogiju

Na Odsjeku za pedagogiju realizira se jednopredmetni i dvopredmetni preddiplomski i diplomski studij pedagogije.

Preddiplomski (i diplomski) studij pedagogije organiziran je kao jednopredmetni (glavni studij/program, major) i dvopredmetni (pedagogija kao glavni studij/program uz drugi ravnopravni, preddiplomski glavni program na Filozofskom fakultetu, double major).

Studij pedagogije traje: 5 godina (3 + 2) / 10 semestara /dva obrazovna ciklusa
preddiplomski studij: 3 godine/6 semestara
diplomski studij: 2 godine/4 semestra)

Uvjeti upisa na studij: završeno četverogodšnje srednje obrazovanje i razredbeni ispit.

Završetkom prediplomskog studija pedagogije (180 ECTS bodova) stjeće se akademski naziv:

prvostupnik/prvostupnica (baccalaurea/baccalaureus) društvenih znanosti – smjer pedagogija

Završetkom diplomskog studija pedagogije (300 ECTS bodova) stječe se akademski naziv:

magistar pedagogije – nastavnički smjer
magistar pedagogije – opći/istraživački smjer


POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ PEDAGOGIJE

Voditeljica: dr. sc. Vedrana Spajić Vrkaš, red. prof.

 

 

Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij pedagogije završava nakon što je student izvršio predviđene studijske obveze, prikupio 180 ECTS bodova, izradom i javnom obranom znanstvenog doktorskog rada (disertacije).Doktorski studij pedagogije predviđen je u trajanju od tri godine, a koncipiran je tako da se može studirati uz puni angažman “full-time” (redoviti studenti) ili studij s dijelom radnog vremena “part-time” u dvostruko duljem trajanju.

Nakon poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija pedagogije stječe se akademski stupanj doktora znanosti (dr. sc.) u području društvenih znanosti, polje odgojnih znanosti, u grani pedagogija.

ECTS KOORDINATORICA ODSJEKA ZA PEDAGOGIJU

ECTS koordinatorica: dr. sc. Ana Širanović
e-mail: mobilnost-ped@ffzg.hr
zamjenica: dr. sc. Ana Blažević Simić, doc.

ISVU KOORDINATOR ODSJEKA ZA PEDAGOGIJU

ISVU koordinator: dr. sc. Zvonimir Komar, doc.
e-mail: zkomar@ffzg.hr


ZAVOD ZA PEDAGOGIJU

Predstojnik: dr. sc. Zvonimir Komar, doc.

Zavod za pedagogiju je znanstveno-istraživačka jedinica Odsjeka za pedagogiju.
Uz znanstveni program i znanstvene projekte koji se realiziraju uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH, izdavačku djelatnost i organizaciju znanstvenih skupova, Zavod za pedagogiju realizira i druga znanstvena istraživanja iz područja pedagogije, odgoja i obrazovanja.


KONTAKT

Filozofski fakultet Zagreb
Odsjek za pedagogiju
Ivana Lučića 3
10000 Zagreb

Pročelnica:
Soba C-224
Prof. dr. sc. Edita Slunjski
Telefon: ++ 385 1 6120-185
E-mail:  eslunjsk@ffzg.hr

Tajništvo
Soba C-203
Radi svaki dan od 8 do 15 sati
Administratorica: Ivana Ružić Divjak
Telefon: ++ 385 1 6120-167
Faks: ++ 385 1 6156-880
E-mail: pedagogija@ffzg.hr