Odsjek za pedagogiju

Opće informacije i ustroj

Pročelnik: dr. sc. Zvonimir Komar, doc.

Zamjenica pročelnika: dr. sc. Marija Bartulović, doc.

Preddiplomski/diplomski studij pedagogije
Poslijediplomski doktorski studij pedagogije
Zavod za pedagogiju
Kontakti

 

NAZIV KATEDRE
PREDSTOJNICI
Katedra za sistematsku pedagogiju Dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš, red. prof.
Katedra za didaktiku Dr. sc. Ante Kolak, izv. prof.
Katedra za interkuluralnu pedagogiju Dr. sc. Neven Hrvatić, red. prof.
Katedra za predškolsku pedagogiju Dr. sc. Edita Slunjski, red. prof.
Katedra za andragogiju


PREDDIPLOMSKI/DIPLOMSKI STUDIJ PEDAGOGIJE

Na Odsjeku za pedagogiju realizira se jednopredmetni i dvopredmetni preddiplomski i diplomski studij pedagogije.

Preddiplomski (i diplomski) studij pedagogije organiziran je kao jednopredmetni (glavni studij/program, major) i dvopredmetni (pedagogija kao glavni studij/program uz drugi ravnopravni, preddiplomski glavni program na Filozofskom fakultetu, double major).

Studij pedagogije traje: 5 godina (3 + 2) / 10 semestara /dva obrazovna ciklusa
preddiplomski studij: 3 godine/6 semestara
diplomski studij: 2 godine/4 semestra)

Uvjeti upisa na studij: završeno četverogodšnje srednje obrazovanje i razredbeni ispit.

Završetkom prediplomskog studija pedagogije (180 ECTS bodova) stjeće se akademski naziv:

prvostupnik/prvostupnica (baccalaurea/baccalaureus) društvenih znanosti – smjer pedagogija

Završetkom diplomskog studija pedagogije (300 ECTS bodova) stječe se akademski naziv:

magistar pedagogije – nastavnički smjer
magistar pedagogije – opći/istraživački smjer