Odsjek za pedagogiju

Red predavanja i syllabusi

Preddiplomski studij
I. godina
II. godina
III. godina

Diplomski studij

I. godina
II. godina

I. godina Preddiplomskog studija

Nastavnik Predmet Zimski s. ECTS Ljetni s. ECTS
P S V P S V
Hrvatić, N.; Blažević Simić, A. Osnove pedagogije 2 2 0 5 0 0 0 0
Posavec, K.; Batinić, Š. Povijest i filozofija pedagogije 2 2 0 5 0 0 0 0
Markić, I. Didaktičke teorije 2 2 0 5 0 0 0 0
Kušević, B. Teorije odgoja i obrazovanja 2 2 0 5 0 0 0 0
Komar, Z. Sistematska pedagogija 0 0 0 0 2 2 0 5
Kušević, B. Obiteljska pedagogija 0 0 0 0 2 2 0 5
Šagud, M. Pedagogija ranog djetinstva 0 0 0 0 2 2 0 5
Radeka, I.; Batinić, Š. Povijest hrvatske pedagogije i školstva 0 0 0 0 2 2 0 5
Dadić, K. Andragogija 0 0 0 0 2 2 0 5
Šagud, M. Pedagogija cjeloživotnog obrazovanja 0 0 0 0 2 2 0 5


II. godina Preddiplomskog studija

Nastavnik Predmet Zimski s. ECTS Ljetni s. ECTS
P S V P S V
Spajić, V.; Vahtar, D. Antropologija odgoja i obrazovanja 2 2 0 5 0 0 0 0
Opić, S.; Horvat, Z. Uvod u pedagogijska istraživanja 2 2 0 5 0 0 0 0
Slunjski, E. Ustanove ranog odgoja i obrazovanja 2 2 0 5 0 0 0 0
Spajić, V. Međunarodno obrazovanje 2 2 0 5 0 0 0 0
Car, S. Pedagogija adolescencije 2 2 0 5 0 0 0 0
Kolak, A.; Posavec, Katarina Školski podsustavi 0 0 0 0 2 2 0 5
Opić, S.; Horvat, Z. Kvantitativna istraživanja 0 0 0 0 2 2 0 5
Slunjski, E. Stručno-pedagoška praksa u ustanovi ranog odgoja 0 0 0 0 0 4 0 5
Hrvatić, N.; Ivanković, I. Domski odgoj 0 0 0 0 2 2 0 5
Car, S. Alternativne pedagoške ideje i škole 0 0 0 0 2 2 0 5
Komar, Z. Virtualno obrazovanje 0 0 0 0 2 2 0 5

 

III. godina Preddiplomskog studija

Nastavnik Predmet Zimski s. ECTS Ljetni s. ECTS
P S V P S V
Hrvatić, N.; Blažević Simić, A. Osnove specijalne pedagogije 2 2 0 5 0 0 0 0
Bartulović, M. Kvalitativna istraživanja 2 2 0 5 0 0 0 0
Spajić, V.; Širanović, A. Kritičke teorije obrazovanja 2 2 0 5 0 0 0 0
Pavlina, K. Informacijski sustavi i baze podataka u obrazovanju 2 2 0 5 0 0 0 0
Opić, S.; Horvat, Z. Statistika u pedagogijskim istraživanjima 2 2 0 5 0 0 0 0
Komar, Z.; Horvat, Z. Razvojne i obrazovne strategije 2 2 0 5 0 0 0 0
Kolak, A.; Arrigoni, J.; Ivić, S. Obrazovanje darovitih 0 0 0 0 2 2 0 5
Blažević Simić, A. Metodika rada s učenicima s posebnim potrebama 0 0 0 0 2 2 0 5
Dadić, K.; Pavičić Vukičević, J. Obrazovne politike 0 0 0 0 2 2 0 5
Komar, Z. Diferencijalna pedagogija 0 0 0 0 2 2 0 5
Slunjski, E.; Petani, R. Pedagoška dijagnostika 0 0 0 0 2 2 0 5
Bartulović, M. Seksualna pedagogija 0 0 0 0 2 2 0 5


I. godina Diplomskog studija

Nastavnik Predmet Zimski s. ECTS Ljetni s. ECTS
P S V P S V
Car, S. Osnove socijalne pedagogije 2 2 0 5 0 0 0 0
Kušević, B. Partnerstvo obitelji i odgojno-obrazovne ustanove 2 2 0 5 0 0 0 0
Kolak, A.; Markić, I. Didaktika 2 2 0 5 0 0 0 0
Hrvatić, N.; Ivanković, I. Pedagoška resocijalizacija 2 2 0 5 0 0 0 0
Dadić, K. Komparativna pedagogija 2 2 0 5 0 0 0 0
Kolak, A.; Praznik, V.; Sučević M. Teorije i metodike nastave 2 2 0 5 0 0 0 0
Komar, Z.; Horvat, Z. Teorije kurikuluma 0 0 0 0 2 2 0 5
Spajić, V.; Širanović, A. Interkulturalizam i obrazovanje 0 0 0 0 2 2 0 5
Bartulović, M. Osnove interkulturalne pedagogije 0 0 0 0 2 2 0 5
Slunjski, E.; Debeljak, I. Kurikulum ranog odgoja 0 0 0 0 2 2 0 5
Markić, I.; Praznik, V. Temeljna nastavna umijeća 0 0 0 0 2 0 4 5
Hrvatić, N. Interkulturalni kurikulum 0 0 0 0 2 2 0 5


II. godina Diplomskog studija

Nastavnik Predmet Zimski s. ECTS Ljetni s. ECTS
P S V P S V
Markić, I.; Kapac, V. Upravljanje i autonomija škole 2 2 0 5 0 0 0 0
Markić, I. Školski i razredni menadžment 2 2 0 5 0 0 0 0
Blažević-Simić, A. Pedagogija slobodnog vremena 2 2 0 5 0 0 0 0
Kušević, B.; Širanović, A. Prava djeteta u odgoju i obrazovanju 2 2 0 5 0 0 0 0
Spajić, V.; Pažur, M. Obrazovanje za ljudska prava i građanstvo 2 2 0 5 0 0 0 0
Spajić, V.; Jurčević, R. Europsko obrazovanje 2 2 0 5 0 0 0 0
Markić, I.; Kapac, V. Stručno-razvojne službe i upravljanje 0 0 0 0 2 2 0 5
Kušević, B.; Širanović, A. Pedagoško savjetovanje i profesionalna orijentacija 0 0 0 0 2 2 0 5
Šagud, M.; Kokanović, T. Modeli obrazovanja učitelja 0 0 0 0 2 2 0 5