Odsjek za pedagogiju

Izdavačka djelatnost

Pravo djeteta na odgoj i obrazovanje: teorije, politike i prakse
Zbornik radova sa znanstveno-stručnoga skupa
Opatija, 30. rujna – 2. listopada 2015.

Zbornik možete preuzeti OVDJE.

________________________________________

Zavod za pedagogiju pokrenuo je novu ediciju Radova Zavoda, a prva knjiga koja je izišla u lipnju 2007. ‘Kurikulum: teorije, metodologija, sadržaj, struktura’ završna je studija znanstvenog projekta “Metodologija i struktura nacionalnog kurikuluma”.