Pročelnica: dr. sc. Koraljka Posavec, doc.

Zamjenik pročelnice: dr. sc. Marko Jurčić, doc.

Preddiplomski/diplomski studij pedagogije
Poslijediplomski doktorski studij pedagogije
Zavod za pedagogiju
Kontakt


PREDDIPLOMSKI/DIPLOMSKI STUDIJ PEDAGOGIJE

Katedre:

NAZIV KATEDRE VODITELJI
Katedra za sistematsku pedagogiju Dr. sc. Dubravka Maleš, red. prof.
Katedra za didaktiku Dr. sc. Vlatko Previšić, red. prof.
Katedra za povijest pedagogije /
Katedra za predškolsku pedagogiju /
Katedra za andragogiju Dr. sc. Nikša Nikola Šoljan, red. prof.

Na Odsjeku za pedagogiju realizira se jednopredmetni i dvopredmetni preddiplomski i diplomski studij pedagogije.

Preddiplomski (i diplomski) studij pedagogije organiziran je kao jednopredmetni (glavni studij/program, major) i dvopredmetni (pedagogija kao glavni studij/program uz drugi ravnopravni, preddiplomski glavni program na Filozofskom fakultetu, double major).

Studij pedagogije traje: 5 godina (3 + 2) / 10 semestara /dva obrazovna ciklusa
preddiplomski studij: 3 godine/6 semestara
diplomski studij: 2 godine/4 semestra)

Uvjeti upisa na studij: završeno četverogodšnje srednje obrazovanje i razredbeni ispit.

Završetkom prediplomskog studija pedagogije (180 ECTS bodova) stjeće se akademski naziv:

prvostupnik/prvostupnica (baccalaurea/baccalaureus) društvenih znanosti – smjer pedagogija

Završetkom diplomskog studija pedagogije (300 ECTS bodova) stječe se akademski naziv:

magistar pedagogije – nastavnčki smjer
magistar pedagogije – opći/istraživački smjer


POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ PEDAGOGIJE

Voditelj: dr. sc. Vlatko Previšić, red. prof.

Zamjenik voditelja: dr. sc. Neven Hrvatić, red. prof.

NAZIV SMJERA VODITELJI
Kurikulum suvremenog odgoja i škole Dr. sc. Vlatko Previšić, red. prof.
Dr. sc. Vladimir Jurić, red. prof.
Rani odgoj i obrazovanje u obiteljskom i institucijskom okruženju Dr. sc. Dubravka Maleš, red. prof.

Doktorski studij pedagogije predviđen je u trajanju od tri godine, a koncipiran je tako da se može studirati uz puni angažman “full-time” (redoviti studenti) ili studij s dijelom radnog vremena “part-time” u dvostruko duljem trajanju.

Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij pedagogije završava nakon što je student izvršio predviđene studijske obveze, prikupio 180 ECTS bodova, izradom i javnom obranom znanstvenog doktorskog rada (disertacije).

Nakon poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija pedagogije stječe se akademski stupanj doktora znanosti (dr. sc.) u području društvenih znanosti, polje odgojnih znanosti, u grani pedagogija.


ZAVOD ZA PEDAGOGIJU

Predstojnik: dr. sc. Nikša Nikola Šoljan

Zavod za pedagogiju je znanstveno-istraživačka jedinica Odsjeka za pedagogiju.
Uz znanstveni program i znanstvene projekte koji se realiziraju uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH, izdavačku djelatnost i organizaciju znanstvenih skupova, Zavod za pedagogiju realizira i druga znanstvena istraživanja iz područja pedagogije, odgoja i obrazovanja.


KONTAKT

Filozofski fakultet Zagreb
Odsjek za pedagogiju
Ivana Lučića 3
10000 Zagreb

Pročelnica:
Soba C-226a
Doc. dr. sc. Koraljka Posavec
Telefon: ++ 385 1 6120-211
E-mail: kposavec@ffzg.hr

Tajništvo
Soba C-203
Radi svaki dan od 8 do 15 sati
Administrator: Gordana Cota
Telefon: ++ 385 1 6120-167
Faks: ++ 385 1 6156-880
E-mail: gcota@ffzg.hr

  21. 05. 2007.  //  17:44