Zavod za pedagogiju pokrenuo je novu ediciju Radova Zavoda, a prva knjiga koja je izišla u lipnju 2007. ‘Kurikulum: teorije, metodologija, sadržaj, struktura’ završna je studija znanstvenog projekta “Metodologija i struktura nacionalnog kurikuluma”.

  21. 05. 2007.  //  18:12