Revidirani plan i program Doktorskog studija pedagogije

Plan i program u MS Word formatu možete preuzeti ovdje

Vodič kroz studij

Doktorski studij pedagogije predviđen je u trajanju od tri godine, a koncipiran je tako da se može studirati uz puni angažman “full-time” (redoviti studenti) ili studij s dijelom radnog vremena “part-time” u dvostruko duljem trajanju.
Studij je organiziran u više smjerova unutar kojih su u modulima grupirana odgovarajuća tematska područja/discipline. Neposredna nastava unutar pojeding smjera/modula predviđena je u manjem opsegu, budući da je koncepcija studija usmjerena na individualni i samostalni rad studenta: individualne konsultacije s predavačima, mentorski i konzultativni pristup, individualni program studija (privatissimum)… tijekom trajanja cijelog studija i izrade doktorske disertacije.
Struktura doktorskog studija pedagogije predviđa raznolike aktivnosti studenta:

sudjelovanje u nastavi tijekom prve i druge godine studija;
kontinuirani rad s mentorom;
znanstveno-istraživački rad;
sudjelovanje na znanstvenim skupovima/kolokvijima
objavljivanje znanstvenih radova u relevantnim časopisima.

Postupak izbora mentora, sudjelovanja u znanstveno-istraživačkim projektima, prijave i izrade doktorskog rada provodit će se u skladu s Pravilnikom o poslijediplomskom studiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i odlukama Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija pedagogije.

Popis obveznih i izbornih predmeta i/ili modula s brojem sati aktivne nastave potrebnih za njihovu izvedbu i brojem ECTS bodova.

Smjer: Kurikulum suvremenog odgoja i škole
Smjer: Rani odgoj i obrazovanje u institucijskom i obiteljskom okruženju


Smjer: Kurikulum suvremenog odgoja i škole

Voditelji:
prof.dr.sc. Vlatko Previšić
prof.dr.sc. Vladimir Jurić

STUDIJSKI MODULI

MODUL 1. – KURIKULARNE TEORIJE

Kolegij Broj sati ECTS Status Voditelj
Teorijsko-metodološka struktura i filozofija kurikuluma 20 10 O V. Previšić
Metodologijski pristupi istraživanju kurikuluma 20 10 O A. Sekulić-Majurec
Didaktičke okosnice kurikuluma 15 5 I V. Jurić
Kurikularne odrednice suvremene nastave 15 5 I V. Jurić
Sukonstrukcija skrivenog kurikuluma 15 5 I V. Previšić
Kurikularni standardi 15 5 I M. Palekčić
Odgojne paradigme u pedagogiji 15 5 I D. Vican

MODUL 2. – ŠKOLSKI KURIKULUM

Kolegij Broj sati ECTS Status Voditelj
Kurikulum suvremene škole 20 10 O V. Jurić
Metodologija izgradnje školskog kurikuluma 20 10 O V. Jurić
Lokalni, nacionalni i internacionalni standardi školskog kurikuluma 15 5 I M. Palekčić
Alternativne i privatne škole 15 5 I V. Previšić
Eksterno i interno vrednovanje školskog kurikuluma 15 5 I M. Matijević
Školski sustav kao kurikulrani okvir 15 5 I V. Strugar

MODUL 3. – KURIKULUM SOCIJALNIH KOMPETENCIJA I ODNOSA U ŠKOLI

Kolegij Broj sati ECTS Status Voditelj
Socijalizacijski procesi u obrazovanju 20 10 O V. Previšić
Poremećaji u ponašanju djece i mladeži 15 5 I S. Uzelac
D. Buoillet
Preventivni i resocijalizacijski sadržaji i procesi 15 5 I V. Previšić
Integracija djece s posebnim potrebama u odgoju i školi 15 5 I N. Hrvatić
Pedagoška dijagnostika 15 5 I M. Palekčić

MODUL 4. – KURIKULUM NASTAVNIČKE KOMPETENCIJE

Kolegij Broj sati ECTS Status Voditelj
Profesionalne kompetencije nastavnika 20 10 O M. Palekčić
Standardi nastavničke izobrazbe 15 5 I M. Palekčić
Organizacija i sadržaji izobrazbe nastavnika 15 5 I S. Bašić
Modeli izobrazbe nastavnika 15 5 I N. Hrvatić
Dokimološka i dijagnostička kompetencija nastavnika 15 5 I V. Jurić

MODUL 5. – INTERKULTURALNI KURIKULUM

Kolegij Broj sati ECTS Status Voditelj
Interkulturalni kurikulum suvremenog obrazovanja 20 10 O N. Hrvatić
Interkulturalno obrazovanje i škola 15 5 I V. Previšić
Europski pristup obrazovanju za demokratsko građanstvo 15 5 I V. Spajić – Vrkaš
Pojmovni modeli kulture 15 5 I V. Katunarić
Interkulturalne kompetencije nastavnika 15 5 I E. Piršl

MODUL 6. – PEDAGOŠKI MENADŽMENT

Kolegij Broj sati ECTS Status Voditelj
Pedagoški menadžment u obrazovanju 20 10 O V. Jurić
Struktura i operativni postupci u menadžmentu 15 5 I V. Jurić
Pedagoška razvojno-savjetodavna djelatnost u obrazovanju 15 5 I S. Staničić
Školski i razredni menadžment 15 5 I V. Jurić
Upravljanje i stručno-pedagoško vođenje škole 15 5 I N. Hrvatić


Smjer: Rani odgoj i obrazovanje u institucijskom i obiteljskom okruženju

Voditelji:
prof.dr.sc. Arjana Miljak
prof.dr.sc. Dubravka Maleš

STUDIJSKI KOLEGIJI

Kolegij Broj sati ECTS Status Voditelj
Kurikulum ranog odgoja 20 10 O A. Miljak
Rani odgoj djeteta u obitelji 20 10 O D. Maleš
Metodologijski pristup izradi kurikuluma ranog odgoja 20 10 O A. Sekulić-Majurec
Vrtić – organizacija ranog odgoja i obrazovanja, koja uči 20 10 O A. Miljak
Rani odgoj djece s posebnim potrebama i pravima 20 10 O A. Sekulić-Majurec
Alternativni pristupi ranom odgoju 20 10 O S. Bašić
Indikatori kvalitete (kurikuluma) ranog odgoja 20 10 O A. Miljak
Obitelj, vrtić i zajednica – nove smjernice za praksu, istraživanje i vrednovanje 20 10 O D. Maleš
Suvremeni trendovi u obrazovanju odgajatelja 15 5 I J. Krstović
Kurikulumi ranog odgoja u svijetu 15 5 I A. Miljak
Istraživanja ranog odgoja relevantna za rani odgoj i obrazovanje 15 5 I A. Sekulić-Majurec
Metodologija rada na izradi doktorske disertacije 15 5 I A. Sekulić-Majurec
Povijesni pregled misli o ranom odgoju 15 5 I I. Dumbović
Rano djetinstvo i prava djeteta 15 5 I D. Maleš
  21. 05. 2007.  //  18:09