1. Biserka Bucković
 2. Helena Burić
 3. Natalija Digula
 4. Senka Gazibara
 5. Ines Holjevac
 6. Zoran Horvat
 7. Ivana Jaklin
 8. Ružica Jurčević
 9. Lucija Krivić
 10. Iva Lehunšek Panić
 11. Merica Matijević
 12. Damir Mesić
 13. Luka Mušanović
 14. Marina Novak
 15. Jelena Pavičić Vukičević
 16. Irena Petrušić
 17. Petra Polić
 18. Vanja Praznik
 19. Katarina Rengel
 20. Sanja Simel
 21. Petra Stipaničev Glamuzina
 22. Dijana Škrbina
 23. Adrijana Višnjić Jevtić
 24. Marina Vučemil
  21. 05. 2007.  //  18:09