Znanstveni kolokvij
s međunarodnim sudjelovanjem
Kurikulum suvremenog odgoja i škole
Brijuni, 4. – 6. rujna, 2009.

Više slika možete pogledati ovdje

Na Brijunima je od 4. do 6. rujna 2009. godine održan znanstveni kolokvij u organizaciji Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Hrvatskog pedagogijskog društva. Tema kolokvija bila je „Kurikulum suvremenog odgoja i škole“, a tematska područja definirana su prema projektima „Interkulturalni kurikulum i obrazovanje na manjinskim jezicima“, „Kurikulum socijalnih kompetencija i odnosa u školi“ i „Nove paradigme ranog odgoja“. Sudionici skupa bili su sveučilišni profesori i znanstvenici.

Znanstveni kolokvij otvoren je plenarnim izlaganjima prof. dr. sc. Vlatka Previšića, prof. dr. sc. Dubravke Maleš, prof. dr. sc. Nevena Hrvatića i prof. dr. sc. Vedrane Spajić Vrkaš, u okviru znanstvenih projekata čiji su voditelji.

Drugog dana skupa rad je organiziran u sekcijama i po tematskim područjima, u obliku tematskih izlaganja i okruglog stola. Razmatrao se, analizirao i problematizirao kurikulum suvremenog odgoja i škole: struktura i sadržaj nacionalnog kurikuluma, rani i obiteljski odgoj, školski kurikulum s aspekta socijalnih kompetencija i odnosa u školi te interkulturalne odrednice obrazovanja na manjinskim jezicima.

Znanstveni je kolokvij zatvoren izvještajima po sekcijama i završnom raspravom.

U sklopu skupa za sudionike je organizirana i stručna posjeta Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli te razgledavanje prirodnih ljepota nacionalnog parka Brijuni.

Radovi sa skupa bit će objavljeni u znanstvenoj studiji.

Okrugli stol ‘Studij pedagogije u Hrvatskoj’

12. prosinca 2008. godine Hrvatsko pedagogijsko društvo u suradnji s Odsjekom za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu organiziralo je Okrugli stol na temu Studij pedagogije u Hrvatskoj. Prvi dio okruglog stola organiziran je u Vijećnici Filozofskog fakulteta, a drugi dio u Hotelu Internacional gdje je i završen zajedničkim objedom.
Nakon uvodnih pozdrava pročelnici Odsjeka za pedagogiju podnijeli su izvješća o provedbi studija pedagogije na pojedinim odsjecima što je poslužilo kao poticaj za raspravu. Razgovaralo se o preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju pedagogije u Hrvatskoj, provedbi Bolonjskog procesa, stručnom usavršavanju i profesionalnom statusu pedagoga, stjecanju pedagoško-didaktičke naobrazbe studenata na nastavničkim fakultetima te znanstvenoj/nastavnoj suradnji odsjeka za pedagogiju. Ukazala se velika potreba za međusobnom suradnjom kao i organiziranjem skorih budućih susreta na istu temu.

33. godišnja konferencija Comité Catholique International pour les Tsiganes

33. godišnja konferencija Comité Catholique International pour les Tsiganes (C.C.I.T) održana je u Trogiru od 28. do 30. ožujka 2008. Na međunarodnom skupu sudjelovalo je više od 150 sudionika iz 20 europskih zemalja i Hrvatske, a tema je bila “Biti mirotvorci polazeći od situacije Roma u Europi”. Na skupu su sudjelovali s Odsjeka za pedagogiju (ujedno i članovi Odbora za pastoral Roma – Hrvatske biskupske konferencije): prof. dr. sc. Neven Hrvatić koji je održao plenarno predavanje: “Romi u Hrvatskoj” i dr. sc. Koraljka Posavec koja je vodila jednu od devet tematskih skupina.

XV KRIŽEVAČKI PEDAGOŠKI DANI

U organizaciji križevačkog i bjelovarskog ogranka Hrvatskog književno-pedagoškog zbora, održani su u petak 30.11.2007. jubilarni, 15. križevački pedagoški dani, tradicionalni susret učitelja i predstavnika pedagogijskih znanosti i prosvjetnih vlasti iz Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije.

Dvodnevnom radu skupa čiji je ovogodišnji naziv bio Škola danas za budućnost: znanstveno-praktični obzori, svoj su doprinos dali i profesori Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Prof. dr. sc. Vlatko Previšić, predsjednik Hrvatskog pedagogijskog društva, otvorio je radni dio skupa uvodnim izlaganjem na temu Interkulturalna obzorja suvremene škole ukazujući, među ostalim, na suvremene društvene procese uslijed kojih se za školu, kao instituciju koja korespondira sa društvenim potrebama, otvaraju neke nove perspektive i zadaće čija su uporišta otvorenost u  pristupu te interkulturalni senzibilitet.

Prof. dr. sc. Ante Vukasović, umirovljeni profesor Odsjeka za pedagogiju,  u svojem je izlaganju Prijeka potreba reafirmacije odgojne uloge škole ukazao na probleme modernog društva kojima škola treba pristupati sa polazišta odgojnog autoriteta.

Prof. dr. sc. Neven Hrvatić i Marija Bartulović u izlaganju Škola budućnosti: nove kompetencije učitelja istaknuli su potrebu za poučavanjem i usavršavanjem učitelja temeljenom na kompetencijama, među kojima je posebna pažnja usmjerena na interkulturalnu i emocionalnu kompetenciju koje su prepoznate kao preduvjeti za kvalitetnu interakciju učenika i učitelja.

STRUČNI SKUP

“Učitelj – lučonoša humanih vrijednosti škole 21. stoljeća“

Virovitica, 5. listopada 2007. godine

Povodom međunarodnog dana učitelja, 5.10.2007. održan je u organizaciji Virovitičko-podravske županije i Službe za društvene djelatnosti Ureda državne uprave stručni skup pod nazivom “Učitelj- lučonoša humanih vrijednosti škole 21. stoljeća“.

U uvodnom obraćanjuVesna Šerepac, voditeljica Službe za društvene djelatnosti Ureda državne uprave i Vesna Bedeković, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu u Virovitičko- podravskoj županiji, dale su prikaz stanja školstva u Virovitičko-podravskoj županiji.

Nakon toga uslijedila su izlaganja profesora sa Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta, prof. dr. sc. Vladimira Jurića, s  temom “Učitelji- nositelji promjena prema konceptu nacionalnog kurikuluma“; prof. dr. sc. Nevena Hrvatića, s  temom “Nove kompetencije učitelja za novu školu“ i Marije Bartulović, s temom “Učitelji- kreatori humanih odnosa u školi“.

  08. 11. 2007.  //  11:41