Bojan Sudarević  05.09.2007.
Nataša Perkov  25.09.2007.
Željka Knapić  25.09.2007.
Anamarija Jelić  26.09.2007.
Andreja Kuzmić  27.09.2007.
Iva Mondecar  28.09.2007.
Ana Imrović  28.09.2007.
Sanja Ivanšić  03.10.2007.
Barbara Kušević  10.10.2007.
Ivana Gračanin  11.10.2007.
Ivana Šeperić  16.10.2007.
Rada Despotović  16.10.2007.
Kristina Gverić  30.10.2007.
Ksenija Banovac  12.11.2007.
Ana Knežević  26.11.2007.
Lidija Vuksanović 14.12.2007.
Sanja Žunić  21.12.2007.
Ana Pekić  09.01.2008.
Aleksandra Bosnić 18.01.2008.
Ivana Harapin Gajić 24.01.2008.
Iskra Tomić  12.02.2008.
Leonard Mesarić  03.03.2008.
Ivana Markovinović 05.03.2008.
Ivana Stanić  05.03.2008.
Leona Kožuh  06.03.2008.
Katarina Gulaš  17.03.2008.
Ana Klaić  17.03.2008.
Maja Lisska  18.03.2008.
Marinela Fabijan 27.03.2008.
Josipa Drvodelić 31.03.2008.
Ivana Trotoman  29.04.2008.
Olja Jerosimić  30.04.2008.
Dunja Mlinjarić  30.04.2008.
Marija Štambuk  21.05.2008.
Zlatko Majsec  12.06.2008.
Ana Markovinović 01.07.2008.
Mihaela Cerovečki 01.07.2008.
Ivana Pondeljak  02.07.2008.
Tina Madunić  03.07.2008.
Suzana Bosak  08.07.2008.
Dijana Sanković  10.07.2008.
Sanja Mirenić  11.07.2008.
Stjepan Mateljan 23.07.2008.
Zrinka Kolaković 08.09.2008.
Ivana Šušnjić  19.09.2008.
Ante Tutavac  23.09.2008.
Dina Mašina  24.09.2008.
Jelena Makovec  30.09.2008.
Tajana Taraczay  01.10.2008.
Nataša Babić  07.10.2008.
Antonija Ružić  21.10.2008.
Krešo Urek  22.10.2008.
Valentina Škledar 23.10.2008.
Ana Alar  30.10.2008.
Katarina Jularić 06.11.2008.
Valentina Baričević 12.11.2008.
Rea Lujić  12.11.2008.
Dijana Matas  26.11.2008.
Jelena Radojčić  05.12.2008.

  21. 05. 2007.  //  18:08