Terenska nastava iz kolegija: Osnove specijalne pedagogije
Datum: 13. 5. 2008.
Mjesto posjeta: Virovitica, Grabrovnica
Ustanova koju smo posjetili: Osnovna škola Virovitica

ostale slike možete pogledati ovdje

Grabrovnica

Terenska nastava iz kolegija: Pedagogija slobodnog vremena
Datum: 24.05.2007.
Mjesto posjeta: Sisak, Petrinja, Prnjavor Čuntićki
Ustanove koje smo posjetili:
Gradski muzej Sisak
Visoka učiteljska škola u Petrinji
– Osnovna škola Jabukovac
– Dječji istraživački centar Petrinjčica

Terenska nastava iz kolegija: Domski odgoj
Datum: 24.05.2007.
Mjesto posjeta: Lekenik
Ustanova koju smo posjetili: Dječje SOS selo Lekenik

Terenska nastava iz kolegija: Specijalna pedagogija
Datum: 23.05.2007.
Mjesto posjeta: Vrbovec
Ustanova koju smo posjetili: Zajednica Cenaccolo

Terenska nastava iz kolegija: Alternativne pedagoške ideje i škole
Datum: 30.05.2007.
Mjesto posjeta: Zagreb
Ustanova koju smo posjetili: Osnovna Montessori škola“Barunice Dédée Vranyczany”

  21. 05. 2007.  //  18:06