Profesori s Odsjeka za pedagogiju redovito sudjeluju na međunarodnim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj, susjednim zemljama, Europi i svijetu. Aktivnim sudjelovanjem na međunarodnim znanstvenim skupovima, unapređuje se stručna i profesionalna suradnja, uspostavlja komunikacija unutar znanstvene zajednice i doprinosi širenju znanstvenih spoznaja.

Međunarodna znanstvena konferencija ”Kontroverze suvremene pedagogije i praksa odgoja i obrazovanja”

U Mostaru je od 16. do 18. listopada 2008. godine održana međunarodna znanstvena konferencija ”Kontroverze suvremene pedagogije i praksa odgoja i obrazovanja”. Organizatori konferencije bili su Odsjek za pedagogiju Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko pedagogijsko društvo. Cilj konferencije bilo je utvrđivanje, analiziranje i problematiziranje stanja suvremene pedagogijske znanosti, kao i teorijsko i praktično osvjetljavanje područja i mogućnosti odgoja i obrazovanja. Na konferenciji je sudjelovalo dvjestotinjak znanstvenika, pedagoga i drugih stručnjaka iz različitih institucija koje se bave odgojem i obrazovanjem, a rad je bio organiziran u obliku plenarnih predavanja, skupnih rasprava i plenarnog zaključivanja. Čak 140 sudionika iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije imalo je izlaganje u jednom od četiriju tematskih područja, koja su obuhvaćala teorijska i metodologijska pitanja suvremene pedagogije, rani odgoj i obrazovanje u obiteljskom i institucionalnom kontekstu, kurikulum suvremenog odgoja i škole te cjeloživotno učenje i profesionalni razvoj pedagoga. Drugoga dana skupa održan je znanstveni okrugli stol pod nazivom ”Pedagoška, didaktička i metodička pitanja provedbe Bolonjskog procesa u visokoškolskom obrazovanju”, u sklopu kojeg su iznesena različita mišljenja o izazovima i problemima u provođenju Bolonjskoga procesa na našim prostorima. Za sve sudionike skupa organizirana je i stručna posjeta Franjevačkoj galeriji Široki brijeg i Međugorju te prigodni domjenak. Svoj je doprinos ovoj međunarodnoj konferenciji dala i većina profesora, asistenata i znanstvenih novaka Odsjeka za pedagogiju u Zagrebu, kao i četrdesetak studenata doktorskog studija pedagogije, koji su ostvarili zapažen nastup u tematskome dijelu konferencije.
Ostale slike možete pogledati ovdjemostar

Međunarodna konferencija “Budućnost obrazovanja – novi izazovi i pogledi”

održana: 18. do 20. rujna 2008. u Subotici

Organizator: Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica

zemlje sudionice:

Srbija, Mađarska, Slovenija, Slovačka, Hrvatska

Na konferenciji su sudjelovali članovi Odsjeka za pedagogiju:

Marija Bartulović, sa temom “Socijalna kompetencija kao dio pedagoške izobrazbe učitelja”

Koraljka Posavec i Neven Hrvatić, sa temom “Obrazovanje učitelja: prema novim kompetencijama”

Marko Jurčić, sa temom “Učionička i izvanučionička nastava u kontekstu odnosa i prožimanja formalnog, neformalnog i informalnog učenja”

Zvonimir Komar, sa temom “Obrazovanje učitelja između dvije budućnosti”

ostale slike možete pogledati ovdje

Subotica

Međunarodna konferencija “Theory&Practice of Intercultural Education, Celebrating the European Year of Intercultural Dialogue

Održana: od 30. lipnja do 3. srpnja u Varšavi

Organizatori:

IAIE- International Association of Intercultual Education

INTER-Network

Warsaw School of Social Psychology

Na konferenciji se raspravljalo o sljedećim temama:

– interkulturalno obrazovanje i društvene promjene
– posebni problemi u interkulturalnom obrazovanju
– interkulturalno obrazovanje- osposobljavanje učitelja i školska praksa
– teorijski problemi interkulturalnog obrazovanja
– interkulturalno obrazovanje u post-konfliktnim i podijeljenim društvima
– interkulturalno obrazovanje u internacionalnoj perspektivi
– interkulturalno obrazovanje i dijalog između kultura i religija
– interkulturalno obrazovanje kao znanja, vještine i stavovi

Zemlje sudionice:

Poljska, Hrvatska, Austrija, Grčka, SAD, Norveška, Italija, Španjolska, Velika Britanija, Slovenija, Portugal, Latvija, Francuska, Malta, Cipar, Izrael, Irska, Indija, Njemačka, Belgija, Rusija, Meksiko, Nizozemska

Na konferenciji su sudjelovale:

Marija Bartulović, Odsjek za pedagogiju, Filozofski fakultet u Zagrebu; Sanja Španja, Odsjek za pedagogiju, Filozofski fakultet u Osijeku; Margareta Gregurević, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb

Marija Bartulović je održala izlaganje na temu “Interkulturalno obrazovanje kao uzrok i posljedica društvenih promjena u Hrvatskoj“.

Varsava

Međunarodna konferencija ‘Child and Teen Consumption 2008’
3. međunarodna konferencija o multidisciplinarnim pristupima potrošnji djece i mladih

Održana: 24. i 25. travnja 2008. u Trondheimu, Norveška

Organizator: Norwegian Centre for Child Research (NOSEB)

Na konferenciji se raspravljalo o sljedećim temama:

• Potrošačke navike djece i mladih
• Uloga djece u procesu donošenja odluka o potrošnji
• Povijest dječje potrošačke kulture
• Mediji, potrošnja i kultura mladih
• Potrošačka kultura i dječji identiteti
• Djeca i oglašavanje
• Potrošačka socijalizacija
• Mediji i potrošačka pismenost
• Etika i dječja potrošnja
• Globalizacija dječje kulture i kulture mladih
• Marketinški postupci, retorika i obraćanje
• Teorije potrošačke kulture
• Uloga novih medija u potrošačkoj socijalizaciji
• Državna politika i kontrola medija
• Metode istraživanja potrošnje djece i mladih

Zemlje sudionice: Čile, Danska, Egipat, Estonija, Etiopija, Finska, Francuska, Gambija, Gana, Hrvatska, Irska, Island, Italija, Izrael, Japan, Kanada, Kamerun, Kongo, Mali, Nizozemska, Norveška, Portugal, Sjedinjene američke države, Španjolska, Švedska, Tunis, Turska, Velika Britanija

Skupu su prisustvovale: Sandra Citković i Višnja Novosel, Odsjek za pedagogiju
Sandra Citković predstavila je svoj rad na temu: ‘Creating Desires: The Effects of Television Toy Advertising on Children’.

Više o konferenciji na: http://www.svt.ntnu.no/noseb/Consuming/ctc2008.htm

Međunarodna konferencija ‘Cooperative Learning in Multicultural Societies: Critical Reflections’

Održana: 19.-22.01.2008. u Torinu, Italija
Organizatori:
• IAIE (The International Association for Intercultural Education)
• IASCE (The International Association for the Study of Cooperation in Education)
• University of Torino, School of Education
• CESEDI (Centro Servizi Didattici: Teaching Services Centre)

Na konferenciji se raspravljalo o sljedećim temama:
• promicanje komunikacije i kooperativnosti u heterogenim (multikulturnim) zajednicama
• aktivna participacija u učenju
• poticanje pripadnosti zajednici, bez gubitka individualnosti
• ujednačen pristup obrazovnim sadržajima za sve učenike
• uvažavanje raznolikosti u društvu koje uči i usvajanje pozitivnih stavova prema različitosti
• nove tehnologije i kooperativno učenje
• doprinos različitih interesa, iskustava i znanja učenika iskustvu zajedničkog učenja
• istraživanja kooperativnog učenja i interkulturnog obrazovanja.

Radove su prezentirali profesori s raznih Sveučilišta – većinom s Odsjeka za pedagogiju/obrazovanje (Pedagogy/Education) i Centara za interkulturne znanosti. Zemlje sudionice bile su:
Argentina, Armenija, Australija, Bangladeš, Belgija, Finska, Grčka, Indija, Iran, Italija, Izrael, Japan, Južnoafrička republika, Kanada, Kina, Latvija, Litva, Meksiko, Nizozemska, Novi Zeland, Njemačka, Rumunjska, SAD, Španjolska, Velika Britanija.

Skupu su prisustvovali: Sandra Citković, Odsjek za pedagogiju i Vinko Zidarić, Interkultura.

fakultet

MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SKUP “OBRAZOVANJE UČITELJA NEKADA I DANAS”, SUBOTICA, RUJAN 2007.

Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici organizirao je međunarodni znanstveni skup pod nazivom «Obrazovanje učitelja nekada i danas», koji je održan 25. rujna. 2007. u Subotici.

Sudionici skupa bili su sveučilišni profesori i znanstvenici iz Vojvodine, Srbije, Mađarske, Hrvatske i drugih zemalja, što je dalo kvalitetnu premisu za općenitu međunarodnu orijentiranost skupa, kao i za kvalitetnu znanstvenu raspravu i razmjenu iskustava.

Tijekom skupa izneseni su brojni znanstveni radovi s temama u sferi obrazovanja učitelja, pogleda na odgoj za školu 21. stoljeća, pitanja specijalnih metodika, kao i širih didaktičkih pitanja, te teorijskih problema ponajprije u sferi interkulturalnog obrazovanja, obrazovnih promjena i reformi, globalizacije i post-moderne.

Na vidjelo su izašla kako prošla i sadašnja iskustva zemalja sudionika, tako i na njima temeljene perspektive za daljnji razvoj pedagogije u kontekstu nove europe, te novih strujanja u teoriji humanističkih i društvenih znanosti.

Na skupu su sudjelovali prof. dr. sc. Neven Hrvatić i Zvonimir Komar sa temom «Obrazovanje učitelja u Hrvatskoj: nove paradigme», a temu je izložio Zvonimir Komar.

subotica1

  21. 05. 2007.  //  18:13