Načini prikupljanja ECTS bodova
Studijske obveze studenata doktorskog studija pedagogije
Smjer: Kurikulum suvremenog odgoja i škole – kolegiji i ECTS bodovi
Smjer: Rani odgoj i obrazovanje u institucijskom i obiteljskom okruženju – kolegiji i ECTS bodovi


Načini prikupljanja ECTS bodova

Doktorski studij pedagogije traje tri godine i student mora sakupiti 180 ECTS, odnosno 60 ECTS bodova za upis u svaku narednu godinu studija. Unutar iste godine za upis u sljedeći semestar treba prikupiti minimalno 25 ECTS bodova.
Uvjetni upis unutar iste godine studija moguć je s najmanje 20 ECTS bodova, a razliku bodova student treba nadoknaditi u sljedećem semestru.
Ritam studiranja je fleksibilan: samo dio modula/predmeta treba odslušati prema predviđenom planu studija – obvezatni kolegiji koji će studentu omogućiti dalje individualno koncipiranje studija.
Osim nastavnih i drugih studijskih obveza, student može skupiti ECTS bodove i sudjelovanjem u drugim oblicima znanstvenog rada:

– izlaganje na domaćem znanstvenom skupu 2 ECTS
– izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu 5 ECTS
– objavljen rad u stručnom časopisu 2 ECTS
– objavljen rad u referiranom znanstvenom časopsisu 5 ECTS
– sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu (individualni program) 5 ECTS

Studenti doktorskoga studija pedagogije mogu u okviru izbornih kolegija, odabrati kolegije s bilo kojega drugoga doktorskog studija na Filozofskom fakultetu i Sveučilištu u Zagrebu ili drugom sveučilistu (u zemlji i inozemstvu).
Izbor odobrava Vijeće poslijediplomskog studija pedagogije temeljem relevantnosti odabranih kolegija za studij i budući znanstveno-istraživački profil. Pri odabiru kolegija s drugih studijskih programa studenta savjetuju, prema potrebi, voditelj poslijediplomskog studija, voditelj smjera/modula i mentor.S


Studijske obveze studenata doktorskog studija pedagogije

Vijeće doktorskog studija pedagogije na svojoj sjednici od 12. prosinca 2006. donijelo je Odluku o studijskim obvezama studenata doktorskog studija pedagogije upisanih akademske godine 2006-2007.

1. Studenti doktorskog studija pedagogije upisani u peti semestar studija (magistri znanosti iz područja pedagogije), imaju studijsku obvezu objaviti samostalno jedan (1) znanstveni članak u referiranom znanstvenom časopisu iz područja pedagogije u Hrvatskoj ili inozemstvu i sudjelovati aktivno na jednom domaćem ili međunarodnom znanstvenom skupu iz šireg područja pedagogije (što treba biti vidljivo u programu skupa), do predaje doktorskog rada za ocjenu.
2. Studenti doktorskog studija pedagogije upisani u četvrti semestar studija (studenti, apsolventi ranijeg magistarskog znanstvenog studija pedagogije i magistri iz drugih znanosti) imaju studijsku obvezu objaviti samostalno dva (2) znanstvena članka od kojih jedan (1) u referiranom znanstvenom časopisu, a drugi u časopisu, Zborniku ili znanstvenoj knjizi iz područja pedagogije, u Hrvatskoj ili inozemstvu. Sudjelovati aktivno na jednom domaćem ili međunarodnom znanstvenom skupu iz šireg područja pedagogije (što treba biti vidljivo u programu skupa), te objaviti jedan (1) prikaz strane knjige iz šireg područja pedagogije (objavljene u posljednje dvije godine). Sve ove obveze potrebno je izvršiti do prijave teme doktorskog rada .
3. Studenti doktorskog studija pedagogije upisani u prvi semestar studija imaju studijsku obvezu objaviti samostalno dva (2) znanstvena članka u referiranim znanstvenim časopisima iz područja pedagogije, u Hrvatskoj ili inozemstvu. Sudjelovati aktivno na dva (2) domaća ili međunarodna znanstvena skupa iz područja pedagogije (što treba biti vidljivo u programu skupa), te objaviti dva (2) prikaza strane knjige iz šireg područja pedagogije (objavljene u posljednje dvije godine). Sve ove obveze potrebno je izvršiti do prijave teme doktorskog rada.


Smjer: Kurikulum suvremenog odgoja i škole – kolegiji i ECTS bodovi

I GODINA – I SEMESTAR

KOLEGIJ ECTS TIP
1. Teorijsko-metodološka struktura i filozofija kurikuluma 10 O
2. Metodologijski pristupi istraživanju kurikuluma 10 O
3. Izborni kolegij 5 I
4. Izborni kolegij 5 I

I GODINA – II SEMESTAR

KOLEGIJ ECTS TIP
1. Kurikulum suvremene škole 10 O
2. Metodologija izgradnje školskog kurikuluma 10 O
3. Izborni kolegij 5 I
4. Izborni kolegij 5 I

II GODINA – III SEMESTAR

KOLEGIJ ECTS TIP
1. Socijalizacijski procesi u obrazovanju 10 O
2. Profesionalne kompetencije nastavnika 10 O
3. Izborni kolegij 5 I
4. Izborni kolegij 5 I

II GODINA – IV SEMESTAR

KOLEGIJ ECTS TIP
1. Interkulturalni kurikulum suvremenog obrazovanja 10 O
2. Pedagoški menadžment u obrazovanju 10 O
3. Izborni kolegij 5 I
4. Izborni kolegij 5 I

III GODINA – V SEMESTAR

KOLEGIJ ECTS TIP
1. Konzultativno-mentorski oblik rada 20 O
2. Znanstveno-istraživački rad 10 O

III GODINA – VI SEMESTAR

KOLEGIJ ECTS TIP
1. Konzultativno-mentorski oblik rada 20 O
2. Obrana doktorskog rada 10 O


Smjer: Rani odgoj i obrazovanje u institucijskom i obiteljskom okruženju – kolegiji i ECTS bodovi

I GODINA – I SEMESTAR

KOLEGIJ ECTS TIP
1. Rani odgoj djeteta u obitelji 10 O
2. Kurikulum ranog odgoja 10 O
3. Izborni kolegij 5 I
4. Izborni kolegij 5 I

I GODINA – II SEMESTAR

KOLEGIJ ECTS TIP
1. Metodologijski pristup tvorbi kurikuluma ranog odgoja 10 O
2. Alternativni pristupi ranom odgoju 10 O
3. Izborni kolegij 5 I
4. Izborni kolegij 5 I

II GODINA – III SEMESTAR

KOLEGIJ ECTS TIP
1. Obitelj, vrtić, zajednica-nove smjernice za praksu, istraživanje i vrednovanje 10 O
2. Rani odgoj djece s posebnim potrebama i pravima 10 O
3. Izborni kolegij 5 I
4. Izborni kolegij 5 I

II GODINA – IV SEMESTAR

KOLEGIJ ECTS TIP
1. Indikatori kvalitete (kurikuluma) ranog odgoja 10 O
2. Vrtić – organizacija ranog odgoja i obrazovanja, koja uči 10 O
3. Izborni kolegij 5 I
4. Izborni kolegij 5 I

III GODINA – V SEMESTAR

KOLEGIJ ECTS TIP
1. Konzultativno-mentorski oblik rada 20 O
2. Znanstveno-istraživački rad 10 O

III GODINA – VI SEMESTAR

KOLEGIJ ECTS TIP
1. Konzultativno-mentorski oblik rada 20 O
2. Obrana doktorskog rada 10 O
  21. 05. 2007.  //  18:09