Ispitna obveza (Literatura) iz kolegija Interkulturalno obrazovanje i
škola, kod prof. Vlatka Previšića. sastoji se od toga da student treba
napisati znanstveni članak, obima između 10 i 15 kartica teksta (oko 20000
znakova) uključujući i korištenu literaturu.

Tematski i naslovom treba biti u okviru sadržaja kolegija – kao solidna
teorijska analiza problema o kojemu se piše – zatim, potrebnom znanstvenom
aparaturom, popisom korištene(naše i strane) literature, sažetkom samo na
hrvatskom jeziku, ključnim riječima i sl. Sasvim onako kako se piše članak
za objavljivanje u nekom referiranom pedagoškom časopisu.

Nakon što se članak pošalje E-mailom na čitanje, te njegova prihvaćanja, u
Index i prijavnicu će biti unesena izvršena nastavna obveza i prateći ECTS
bodovi.

  30. 10. 2012.  //  12:42

Literatura za ispit iz kolegija: Teorijsko-metodloška struktura i filozofija kurikuluma (a.g. 2011./2012.), kod profesora V. Previšića nalazi se ovdje.

  20. 07. 2012.  //  11:51

Vodič kroz doktorski studij pedagogije 2010./2011. nalazi se ovdje.

  02. 11. 2010.  //  13:31

Nacrt prijedloga Zakona o djelatnosti pedagoga nalazi se ovdje.

  05. 03. 2008.  //  14:59