Preddiplomski studij
I. godina
II. godina
III. godina

Diplomski studij

IV. godina
V. godina

Prvostupnik/prvostupnica društvenih znanosti, smjer pedagogija

I. godina

Nastavnik Predmet Zimski s. ECTS Ljetni s. ECTS
P S V P S V
Hrvatić, N.; Blažević Simić, A. Osnove pedagogije 2 2 0 5 0 0 0 0
Posavec, K., Batinić, Š. Povijest i filozofija pedagogije 2 2 0 5 0 0 0 0
Jurčić, M.; Markić, I. Didaktičke teorije 2 2 0 5 0 0 0 0
Šagud, M. Teorije odgoja i obrazovanja 2 2 0 5 0 0 0 0
Strugar V.; Komar, Z. Sistematska pedagogija 0 0 0 0 2 2 0 5
Maleš, D.; Kušević, B. Obiteljska pedagogija 0 0 0 0 2 2 0 5
Šagud, M. Pedagogija ranog djetinstva 0 0 0 0 2 2 0 5
Posavec, K., Batinić, Š. Povijest hrvatske pedagogije i školstva 0 0 0 0 2 2 0 5
Šoljan, N. N. Andragogija 0 0 0 0 2 2 0 5
Šagud, M. Pedagogija cjeloživotnog obrazovanja 0 0 0 0 2 2 0 5


II. godina

Nastavnik Predmet Zimski s. ECTS Ljetni s. ECTS
P S V P S V
Spajić, V.; Šešerko, R. Antropologija odgoja i obrazovanja 2 2 0 5 0 0 0 0
Sekulić-Majurec, A. Uvod u pedagogijska istraživanja 2 2 0 5 0 0 0 0
Slunjski, E. Ustanove ranog odgoja i obrazovanja 2 2 0 5 0 0 0 0
Šoljan, N. N. Međunarodno obrazovanje 2 2 0 5 0 0 0 0
Previšić, V.; Car, S. Pedagogija adolescencije 2 2 0 5 0 0 0 0
Jurčić, M.; Markić, I. Školski podsustavi 0 0 0 0 2 2 0 5
Sekulić-Majurec, A. Kvantitativna istraživanja 0 0 0 0 2 2 0 5
Šoljan, N. N. Visokoškolsko obrazovanje 0 0 0 0 2 2 0 5
Hrvatić, N., Blažević Simić, A. Domski odgoj 0 0 0 0 2 2 0 5
Previšić, V., Car, S. Alternativne pedagoške ideje i škole 0 0 0 0 2 2 0 5
Marinković, R. Virtualno obrazovanje 0 0 0 0 2 2 0 5


III. godina

Nastavnik Predmet Zimski s. ECTS Ljetni s. ECTS
P S V P S V
Hrvatić, N. Osnove specijalne pedagogije 2 2 0 5 0 0 0 0
Slunjski, E. Kvalitativna istraživanja 2 2 0 5 0 0 0 0
Spajić, V.; Markovinović, A. Kritičke teorije obrazovanja 2 2 0 5 0 0 0 0
Marinković, R. Informacijski sustavi i baze podataka u obrazovanju 2 2 0 5 0 0 0 0
Opić, S. Statistika u pedagogijskim istraživanjima 2 2 0 5 0 0 0 0
Strugar, V. Razvojne i obrazovne strategije 2 2 0 5 0 0 0 0
Sekulić-Majurec, A.; Kolak, A. Obrazovanje darovitih 0 0 0 0 2 2 0 5
Sekulić-Majurec, A.; Jurčević-Lozančić Metodika rada s učenicima s posebnim potrebama 0 0 0 0 2 2 0 5
Posavec, K. Obrazovne politike 0 0 0 0 2 2 0 5
Maleš, D.; Komar, Z. Diferencijalna pedagogija 0 0 0 0 2 2 0 5
Slunjski, E. Pedagoška dijagnostika 0 0 0 0 2 2 0 5
Hrvatić, N.; Bartulović, M. Seksualna pedagogija 0 0 0 0 2 2 0 5

IV. godina

Nastavnik Predmet Zimski s. ECTS Ljetni s. ECTS
P S V P S V
Previšić, V.; Car, S. Osnove socijalne pedagogije 2 2 0 5 0 0 0 0
Maleš, D.; Kušević, B. Partnerstvo obitelji i odgojno-obrazovne ustanove 2 2 0 5 0 0 0 0
Jurčić, M.; Kolak, A. Didaktika 2 2 0 5 0 0 0 0
Hrvatić, N.; Bartulović, M. Pedagoška resocijalizacija 2 2 0 5 0 0 0 0
Posavec, K. Komparativna pedagogija 2 2 0 5 0 0 0 0
Jurčić, M.; Praznik, V. Teorije i metodike nastave 2 2 0 5 0 0 0 0
Previšić, V.; Markić, I. Teorije kurikuluma 0 0 0 0 2 2 0 5
Spajić, V. Interkulturalizam i obrazovanje 0 0 0 0 2 2 0 5
Previšić, V.; Bartulović, M. Osnove interkulturalne pedagogije 0 0 0 0 2 2 0 5
Slunjski, E. Kurikulum ranog odgoja 0 0 0 0 2 2 0 5
Jurčić, M.; Praznik, V. Temeljna nastavna umijeća 0 0 0 0 2 2 0 5
Hrvatić, N.; Blažević Simić, A. Interkulturalni kurikulum 0 0 0 0 2 2 0 5

V. godina

Nastavnik Predmet Zimski s. ECTS Ljetni s. ECTS
P S V P S V
Marinković, R. Upravljanje i autonomija škole 2 2 0 5 0 0 0 0
Jurčić, M.; Kolak, A. Školski i razredni menadžment 2 2 0 5 0 0 0 0
Previšić, V.; Horvat-Kardoš, O. Pedagogija slobodnog vremena 2 2 0 5 0 0 0 0
Maleš, D. Prava djeteta u odgoju i obrazovanju 2 2 0 5 0 0 0 0
Spajić, V.; Markovinović, A. Obrazovanje za ljudska prava i građanstvo 2 2 0 5 0 0 0 0
Spajić, V.; Šoljan, N. N. Europsko obrazovanje 2 2 0 5 0 0 0 0
Jurčić, M.; Kolak, A. Stručno-razvojne službe i upravljanje 0 0 0 0 2 2 0 5
Maleš, D. Pedagoško savjetovanje i profesionalna orijentacija 0 0 0 0 2 2 0 5
Šagud, M. Modeli obrazovanja učitelja 0 0 0 0 2 2 0 5
  21. 05. 2007.  //  17:47