Katedra Centar za obrazovanje nastavnika
   
Status na Odsjeku Voditelj Centra za obrazovanje nastavnika
   
Napredovanje Izabran za docenta 1981. godine
Izabran za izvanrednog profesora 1985. godine
Izabran za redovitog profesora 1990. godine
Redoviti profesor – trajno zvanje 2000. godine
   
Doktorat Pedagoški smisao i snaga unutrašnje motivacije u školskom učenju
   
Radovi Radovi                                                                                       
   
Znanstveni projekti  – Znanstveno-tehnička suradnja Hrvatska-Austrija 2008-2009.  Projekt: Motivacija i interes u visokom obrazovanju: interkulturalni pristup / Motivation and Interest in Higher Education: An Intercultural Approach (voditelji: prof. dr. sc. Marko Palekčić i  prof. dr. sc. Florian H. Mueller (Klagenfurt))
– Suradnik na projektu: Struktura cjeloživotnog obrazovanja nastavnika (voditelj: doc. dr. sc. Igor Radeka)
                                                                                                  
Kontakt Tel: 01/6120 135
Fax: 01/6156-880
e-mail: mpalekci@ffzg.hr
Broj sobe: C – 011
  30. 05. 2007.  //  14:29